Petteri Orpo Kevas nya styrelseordförande

Keva
Keva

Kevas fullmäktigesammanträde har valt en ny styrelse för pensionsanstalten.

Riksdagsledamot Petteri Orpo valdes till styrelseordförande och kommunikationsdirektör Diana Bergroth-Lampinen till vice ordförande. Kevas fullmäktige fattade beslutet enhälligt.

- Hållbarheten hos det finländska arbetspensionssystemet och skötseln av pensionsskyddet är centrala åtaganden i det finländska välfärdssamhället. Keva är Finlands största arbetspensionsanstalt och dess placeringstillgångar är störst i Finland. Keva har en betydande roll i samhället, säger Orpo.

Petteri-Orpo_kuvituskuva-uutiseen_900x360.jpg

Bild: Samlingspartiet

Byggnadsföretagare Eero Reijonen valdes till fullmäktiges ordförande och riksdagsledamot Heikki Vestman till vice ordförande.

- Kevas verksamhet går bra. Placeringstillgångarna är betydande och bra avkastning behövs för att täcka framtida pensionsåtaganden. Keva gör också ett viktigt arbete för att minska risken för arbetsoförmåga, vilket gynnar både arbetsgivarkunderna och arbetstagarna, säger fullmäktiges ordförande Eero Reijonen.

Finansministeriet förordnar fullmäktigeledamöterna på förslag av Finlands Kommunförbund rf, de kommunala huvudavtalsorganisationerna och kommunala arbetsmarknadsverket efter kommunalvalet. Antalet fullmäktigeledamöter är 30. Fullmäktigesammanträdet väljer Kevas styrelse som har 11 ledamöter och personliga suppleanter. Styrelsens mandatperiod är två år.

Keva sköter pensionsärendena för kommunsektorn, staten, kyrkan, FPA och Finlands Bank. Keva har 1,3 miljoner försäkrade och ca 2 000 arbetsgivarkunder. I slutet av juni uppgick placeringarnas marknadsvärde till 63,3 miljarder euro. Kevas verksamhet grundar sig på lag och tillsyn över den utövas av Finansministeriet, Finansinspektionen och Statens revisionsverk.

Kevas styrelsesammansättning perioden 2021–2023

Ledamot (Suppleant)
Petteri Orpo, ordförande (Samu Vahteristo)
Diana Bergroth-Lampinen, vice ordförande (Harri Jokiranta)
Anne Holmlund (Milla Bruneau)
Markus Lohi (Kirsi Torikka)
Matti Putkonen (Piritta Poikonen)
Outi Alanko-Kahiluoto (Timo Aro)
Markku Jalonen (Mika Juutinen)
Kirsi-Marja Lievonen (Petra Määttänen)
Olli Luukkainen (Heikki Pärnänen)
Päivi Niemi-Laine (Kristian Karracsh)
Anne Sainila-Vaarno (Else-Mai Kirvesniemi)