Personer födda 1961 får pensionsutdrag i augusti–november

Pensioner
Pensioner

De anställda i den offentliga sektorn som är födda 1961 får ett brev och sitt pensionsutdrag från Keva i år. Den lägsta pensionsåldern i deras årskull, 64 år 9 månader, uppnås 2025–2026. Deras målsatta pensionsålder uppnås 2027–2028.

Brevet om att den målsatta pensionsåldern uppnås och pensionsutdraget lämnas till webbtjänsten Dina pensionsuppgifter, där det är lätt att läsa dem.

Vi postar brevet och utdraget hem till kunden om hen inte läser dem i webbtjänsten inom två månader från att de skickats.

Kunderna får breven och utdragen vid olika tidpunkter

Breven och pensionsutdragen kommer till kunderna i flera omgångar.

De första kunderna som får post till tjänsten Dina pensionsuppgifter är arbetstagarna hos FPA, kyrkan och staten. Deras brev och pensionsutdrag är i tjänsten i augusti.

Breven och utdragen till de anställda i kommunsektorn och Ålands landskapsregering kan läsas i webbtjänsten i september.

Kolla utdraget och meddela eventuella korrigeringar

I pensionsutdraget syns anställningarna i den offentliga och den privata sektorn samt de pensionsgrundande förmånerna.

Det lönar sig att kontrollera uppgifterna i pensionsutdraget eftersom pensionen beräknas utifrån dem. Eventuella fel kan man meddela enkelt i tjänsten Dina pensionsuppgifter.

Undantag i utskicket

Personer med en yrkesbaserad pensionsålder får också brev och pensionsutdrag men i brevet finns ingen information om den målsatta pensionsåldern eftersom den inte gäller personer som valt yrkesbaserad pensionsålder.

Brevet och pensionsutdraget skickas inte till militärer, inte heller till personer som har en avgångsålder.

Om kunden har beställt dokumenten enbart i elektroniskt format kan dokumenten endast läsas i tjänsten Dina pensionsuppgifter. De skickas inte per post.