Pensionstagarna får årsbrev i december–januari

Pensioner
Pensioner

Keva skickar cirka 700 000 årsbrev till pensionstagarna i december–januari.

Vi skickar årsbrevet per post och elektroniskt till tjänsten Min pension. Om du har beställt dina dokument uteslutande i elektronisk form till tjänsten Min pension skickar vi inte brevet separat på papper till dig.

Alla pensionstagare kan läsa årsbrevet elektroniskt i tjänsten Min pension: detta gäller också de personer som får ett pappersbrev. Årsbrevet finns i punkten Mina dokument.

Kunderna får årsbreven vid olika tidpunkter

Breven till de pensionstagare som arbetat i kommunsektorn, inom kyrkan, FPA och Finlands Bank börjar postas 19.12.2022 och kunderna får årsbrevet senast på pensionsutbetalningsdagen i januari 2023.

Breven till de pensionstagare som arbetat hos staten postas från och med den andra veckan i januari. Målet är att de ska vara framme hos kunderna senast 20.1.2023.

Uppgifter som anmäls i årsbrevet

Årsbrevet innehåller bland annat följande uppgifter:

  • den pension som betalats ut 2022
  • procentsatsen för indexjusteringen
  • pensionsbeloppet i januari
  • pensionsutbetalningsdagarna 2023.

I brevet uppges ditt pensionsbelopp för januari höjt med index. Din nya skatteprocent som träder i kraft i början av februari har inte beaktats i beloppet.

Du kan själv göra ändringar i dina uppgifter

Ändringar i kontonumret och skatteprocenten gör du enklast i tjänsten Min pension. Den nya skatteprocenten som träder i kraft i februari kan du höja i januari.

Om du vill att ändringen ska börja gälla före följande pensionsutbetalningsdag ska de nya uppgifterna vara hos Keva senast två veckor före följande pensionsutbetalningsdag. I fråga om de pensioner som betalas ut i januari måste Keva få uppgift om ändringarna senast tre veckor före pensionsutbetalningsdagen.

Uppdatera dina kontaktuppgifter

Uppdatera ditt personliga telefonnummer och/eller din e-postadress i tjänsten Min pension. Beställ samtidigt aviseringar om meddelanden, beslut och dokument som kommer in i tjänsten. På så sätt kan vi kontakta dig så fort som möjligt när du har fått ett beslut eller annan post till tjänsten.

Du ser punkten Mina uppgifter när du klickar på ditt namn i övre hörnet i tjänsten Min pension.

Beställ pappersfri tjänst i nättjänsten Min pension: då får du genast ett e-postmeddelande eller ett sms när ditt årsbrev kan läsas i tjänsten Min pension och slipper vänta på pappersposten.

Om du beställer pappersfri tjänst mellan 13.10.2022 och 28.2.2023 kan du samtidigt delta i utlottningen av iPad-surfplattor!