Partiell ålderspension är allt populärare i den offentliga sektorn

Arbetsliv Pensioner Undersökningar och statistik
Arbetsliv Pensioner Undersökningar och statistik

Partiell förtida ålderspension har ökat i popularitet i den offentliga sektorn alltsedan den infördes 2017. Den har visat sig vara ett lockande alternativ i alla yrkesgrupper.

Enligt Kevas undersökning avgick 3 600 personer med partiella förtida ålderspension (PFÅ) i den offentliga sektorn år 2017. Efter det har antalet ökat med en femtedel. Vid utgången av 2020 var antalet mottagare av PFÅ drygt 9 700.

Utbetalningen av PFÅ börjar i genomsnitt vid 62 års ålder, mestadels till en 50 procents andel, och den löper i genomsnitt 23 månader före den egentliga ålderspensionen.

Kvinnodominansen i den offentliga sektorn och i synnerhet i kommunsektorn återspeglas också på PFÅ: 68 procent av dem som valt PFÅ var kvinnor i slutet av 2020. Uppgifterna grundar sig på Kevas undersökning om de personer som valt PFÅ 2017‒2020.

Antalet personer som avgick med PFÅ var särskilt stort i slutet av 2022.

- I december 2022 avgick omkring 5 000 personer med PFÅ i den offentliga sektorn. Det är 20 procent mer än år 2021 totalt. Pensionssökandena var något äldre och pensionsbeloppet större än tidigare. Bland de personer som började PFÅ betonades yrkena inom förvaltning, forskning och utbildning lite mer än tidigare, konstaterar statistikanalytiker Janne Salonen.

Salonen redogör i Kevas blogg (på finska) för de preliminära uppgifterna om de personer som avgått med PFÅ vid utgången av 2022.

Partiell ålderspension utnyttjas av alla yrkesgrupper

I den offentliga sektorn representerar mottagarna av PFÅ många olika yrken i synnerhet i kommunsektorn och i det hänseendet är det en pension som utnyttjas av alla yrkesgrupper. En tidigare undersökning som omfattade hela arbetspensionssystemet tyder på att PFÅ väljs av personer med olika utbildning och socioekonomisk ställning.

Karriärbakgrunden för mottagarna av PFÅ i den offentliga sektorn verkar vara relativt stabil eftersom nästan 86 procent av männen och 94 procent av kvinnorna avgick med pension från en anställning. Den offentliga sektorn skiljer sig i detta från arbetspensionssystemet i sin helhet där andelen personer med arbetslöshetsbakgrund är större.

I och med den stabila ställningen på arbetsmarknaden är både pensionen och lönenivån desamma som hos sysselsatta. Få personer lever enbart på PFÅ och det är vanligt att man fortsätter att arbeta vid sidan av pensionen.

I hela den offentliga sektorn var pensionen hos dem som valt PFÅ till 50 procent 931 euro medan den för dem som valt 25 procent var 501 euro år 2020.

I kommunsektorn var pensionsskyddet för mottagarna av PFÅ år 2020 904 euro hos männen och 709 euro hos kvinnorna. Hos staten på motsvarande sätt 1 027 euro hos männen och 772 euro hos kvinnorna (de personer som valt 50 procent).

Bland männen väljs PFÅ i kommunsektorn oftast av lektorer, fastighetsskötare och arbetsledare. I fråga om kvinnorna på motsvarande sätt sjukskötare, närvårdare och lokalvårdare. Hos staten är de vanligaste yrkena bland männen specialsakkunnig i utveckling av administration och näringar, universitetsanställd och grundskolelärare på högstadiet och gymnasielärare. Bland kvinnorna är de vanligaste yrkena specialsakkunnig i utveckling av administration och näringar, grundskolelärare på högstadiet och gymnasielärare och universitetsanställd.

Teman för fortsatt forskning

På hela arbetspensionssystemets nivå har man fäst uppmärksamhet vid männens aktiva avgång med PFÅ och detta syns också i den offentliga sektorn. Diskussionen om den förväntade livslängden anknyter till detta: att männen aktivare väljer PFÅ kan delvis bero på osäkerhet kring den kommande livslängden.

- Att undersöka detta fenomen i den offentliga sektorn och en närmare granskning av de personer som inlett PFÅ i slutet av 2022 är tydliga teman för fortsatt forskning, konstaterar Salonen.

Kevas forskningsrapport på finska (pdf)

Ytterligare information:

Janne Salonen, statistikanalytiker, tfn 040 922 7231