Marriott i Tammerfors blir Kevas första nya kolneutrala byggnad

Ekonomi och investering Hållbarhet
Ekonomi och investering Hållbarhet

I Tammerfors byggs just nu ett kvarter som består av Tammerforshuset och Marriott-hotellet och som är kolneutralt i sin energianvändning.

Courtyard by Marriott Tampere City, som öppnas i början av året, är den första kolneutrala nya fastigheten i en internationell hotellkedja i Finland. Det är också det första kolneutrala nybygget i Kevas ägo. Marriotts projekt genomförs i samarbete med SRV som är entreprenör med totalansvar för byggobjektet.

– Kevas mål är att alla våra nybyggda fastigheter ska vara kolneutrala från början av 2020, säger Kevas fastighetsdirektör Petri Suutarinen.

Hotellets el från Tammerfors ström och fjärrvärme från flis

Den energi som används i Tammerforshuset har sedan den 1 november 2019 varit helt förnybar. Hotellet går över till förnybar energi före utgången av 2019. Som fastighet är Tammerforshuset Finlands första kolneutrala kongress- och konsertcentrum.

Användningen av förnybar energi i fastigheter är en viktig faktor i strävan efter ett fossilfritt samhälle.

Energiförsörjningen till Tammerforshuset och hotellet sköts av Tampereen Sähkölaitos. Elkoncernens betydande investeringar i syfte att öka användningen av förnybara energikällor i energiproduktionen har bidragit till fastigheternas kolneutralitet. Tampereen Sähkölaitos levererar närproducerad energi från Tammerfors och Birkaland.

Tammerforshuset har gjort ett pionjärarbete i miljöansvar inom sin bransch sedan bolaget bildades. Huset började utarbeta ett eget miljöprogram 1992 som första kongresshus i världen. Huset får sin el från Tammerfors ström och sitt eget solkraftverk och nedkylningen från sjön Näsijärvi. Tammerforshuset övergick helt till kolneutral energi i november 2019 då man började använda skogsflis för uppvärmningen.

– Hållbarhet är ett av våra huvudteman för vårt jubileumsår nästa år när Tammerforshuset fyller 30 år, Mumintrollet 75 år och Tampere Filharmonia 90 år och hotellet öppnas, säger Paulina Ahokas, verkställande direktör för Tammerforshuset.

Tammerfors kolneutralt 2030

Enligt olika kalkyler används nästan 40 procent av den energi som används i Finland i byggnader, och byggnaderna orsakar över 30 procent av utsläppen. Att minska utsläppen i den byggda miljön påverkar väsentligt möjligheterna att göra Finland kolneutralt. Tammerfors strävar efter kolneutralitet före år 2030. Målet stöds av en klimatbudget som en del av stadsbudgeten. Tammerfors är den första kommunen i Finland att införa en klimatbudget.

– De största utsläppskällorna är uppvärmningen av byggnader, trafiken och elförbrukningen. Förändringar i dessa ger effekt. Kolneutraliteten i Tammerforshusets kvarter är ett exempel på hur de kan göras i praktiken, säger Tammerfors borgmästare Lauri Lyly.