Leena gick i ålderspension: ”Jag skulle inte byta bort en enda dag”

Pensioner
Pensioner

Leena Maunu har nyss gått i ålderspension från sitt jobb som konditionsskötare. Pensionsärendena skötte hon behändigt i e-tjänsten Dina pensionsuppgifter. På pension har hon framför allt njutit av livet utan brådska.

Leena gick officiellt i pension i början av november men innan dess tog hon ut sin semester. Hon fyllde 64 i juni men i princip skulle hon ha kunnat gå i ålderspension som drygt 63 år gammal.

- Jag gick inte i pension genast när det var möjligt. Jag ansåg att jag var i så bra form att jag fortsatte att arbeta. Dessutom kollade jag i Kevas pensionskalkylator hur fortsättning i arbete påverkar min kommande pension och konstaterade att den ytterligare intjäningen blir så pass bra att jag beslöt att fortsätta.

På pension har Leena tid att motionera

Arbetet som konditionsskötare var trevligt

Leena utexaminerades som konditionsskötare 1981 och jobbade i branschen i Loimaa sedan dess.

- På 1980-talet jobbade jag på sjukhus, hälsocentral och ålderdomshem i Loimaa och dessutom fick jag två barn. Jag började på hälsocentralen i Loimaa 1990 och trivdes där fram till min pensionsålder.

- Jag var jättenöjd med mitt arbete som konditionsskötare och ville aldrig göra något annat. Jag tyckte om kundservice, jag skulle inte ha passat i kontorsarbete, berättar Leena.

Under årens lopp förändrades också arbetet som konditionsskötare.

- I början användes passiva behandlingsformer i större utsträckning, men självklart också sådana som aktiverade kunden. Under åren uppmuntrades kunderna att ta mer ansvar för sin hälsa och de passiva behandlingsformerna minskade markant. Också hjälpmedlen har utvecklats, det finns allt mer olika slag av dem till följd av att nya serviceproducenter har dykt upp och utbudet har ökat.

Pensionsbeloppet klarnade med pensionskalkylatorn

Innan Leena sökte pension läste hon om villkoren för ålderspension på Kevas webbplats. Därtill tittade hon på sina egna uppgifter i tjänsten Dina pensionsuppgifter.

- Pensionskalkylatorn är jättebra, den ger noggrann information om pensionsbeloppet. När jag såg hur mycket pension jag får i olika åldrar beslutade jag att jobba lite längre. Man gör klokt i att använda pensionskalkylatorn, säger Leena.

Leena kollade också sitt pensionsutdrag på nätet. Leena märkte att pensionstillväxten hade varit lägre under moderskapsledigheterna.

- Men jag kan konstatera att barnen trots allt är det bästa jag har.

Pensionsbeslutet kom samma dag som ansökan skickades

Leena sökte pension i tjänsten Dina pensionsuppgifter.

- Jag gjorde ansökan på torsdag omkring klockan två på eftermiddagen och jag fick pensionsbeslutet redan klockan sju på kvällen. Jag trodde att jag skulle få vänta ett par tre veckor men beslutet kom redan samma dag. Jag var verkligen överraskad!

- Löneräknaren på min arbetsplats skulle gå i pension samtidigt. Vi gjorde sedan ansökningarna samtidigt. Det var trevligt att jag kunde försäkra mig om att allting blev rätt. Det var nog så lätt att söka att jag bra skulle ha klarat av det också utan stöd, säger Leena.

- Nuförtiden måste man använda dator till så många saker att nästan alla är vana vid det. Att söka pension på webben var lika lätt som att använda vilken som helst annan tjänst, säger Leena.

Tid för hobbyer mitt på dagen

Leena berättar att hon i en månads tid efter pensioneringen vaknade samma tid som då hon jobbade. Sedan insåg hon att hon inte behövde jäkta på morgonen.

- Morgnarna är sköna när jag inte har bråttom nånstans. Det bästa är att jag inte har några skyldigheter och trots det går tiden jättesnabbt. Jag skulle inte byta bort en enda dag.

- Och det är förstås fint att jag har varit frisk efter pensioneringen. Jag håller på med en massa motion, jag går på jumpa, gymmet, jag cyklar och simmar. Dessutom jobbar jag på gården, trädgårdsskötsel är som terapi för mig. Jag rör på mig också på utflykter och i bär- och svampskogen, säger Leena.

- Det är fint att jag kan gå till hobbyer mitt på dagen. Jag träffar också vänner oftare nu när det finns tid. Medan jag jobbade hade jag färre hobbyer efter arbetsdagen. Arbetet var till sin karaktär socialt umgänge med kunderna och jag märkte att jag efter arbetsdagen var snarare psykiskt än fysiskt trött. Jag längtade bara efter lugn och ro på kvällarna.

- Och även om jag trivdes bra på jobbet så längtar jag inte tillbaka mera. Längre än så skulle jag inte ha velat arbeta eftersom jag ville vara i bra form på pension.