Kevas utvecklingsnätverk som stöd vid förändringen i social- och hälsovården

Arbetsförmåga Arbetsliv Tjänster Välfärdsområden
Arbetsförmåga Arbetsliv Tjänster Välfärdsområden

Kevas nätverk för förändringen i social- och hälsovården inleder sin verksamhet i november. Syftet med nätverket är att dela information, lösningar och verktyg för arbetsmiljöledning och att bygga upp nya verksamhetsmodeller mitt i förändringen.

Nätverket är avsett för Kevas arbetsgivarkunder som i sitt arbete vill veta och förutse vad som måste beaktas i olika skeden av beredningen av välfärdsområdena och vilka åtgärder som borde vidtas för att den personal som överförs till välfärdsområdena och den personal som fortsätter i kommunerna och hela arbetsgemenskapen ska må bra.

Nätverket sammanträder online varje månad från och med 4.11.2021

På sammankomsterna ligger fokus på att bygga upp arbetsmiljöledningen i de nya organisationerna och söka lösningar på sådana konkreta frågor om stödet för arbetsförmågan som kommer upp vid beredningen av välfärdsområdena. Målet är också att erbjuda kollegialt stöd och erfarenheter från andra HR-aktörer inom social- och hälsovården som arbetar med arbetsmiljöledning.

Anmäl dig till nätverkets första sammankomst här >>