Kevas delårsrapport 1.1–31.3.2021: Stark inledning på året för Keva

Ekonomi och investering Keva
Ekonomi och investering Keva

I januari–mars uppgick placeringsavkastningen till 5,1 % för Keva som ansvarar för finansieringen av pensionerna och placeringen av pensionsmedlen i kommunsektorn. I slutet av mars uppgick placeringarnas marknadsvärde till 60,9 miljarder euro. Vid motsvarande tidpunkt i fjol var marknadsvärdet 50,2 miljarder euro.

Verkställande direktör Timo Kietäväinen anser att placeringsresultatet för årets första kvartal och för i fjol är ytterst bra: en värdeuppgång på placeringarna med drygt 10 miljarder euro. Den massiva stimulansen har enligt honom hållit marknaden flytande.

– Arbetspensionsaktörerna har emellertid en lång placeringshorisont och det är realavkastningen på lång sikt som avgör. På Keva är den på en god nivå och bland de bästa i sektorn, säger Kietäväinen.

– Under årets första kvartal har Keva också fortsatt med sina reformer. Tjänsterna har utvecklats ytterligare, antalet deltagare i kundevenemangen har stigit markant, kundresponsen har varit på en god nivå och pensionsavgiftsinkomsten har fortsatt att öka, säger Kietäväinen sammanfattande om utvecklingen i början av året.

Marknadsvärdet av avkastningen på Kevas placeringar var 5,1 procent i januari–mars. Avkastningen på noterade aktier var 9,7 %, på hedgefonder 7,3 % och på kapitalplaceringar 7,1 %, medan fastighetsplaceringarna (inklusive fastighetsfonder) avkastade 0,7 % och ränteplaceringarna 0,1 %.

Den långsiktiga avkastningen på Kevas placeringar är på en god nivå. Den kumulativa kapitalvägda realavkastningen från fonderingens början (1988) fram till rapporteringstidpunkten var 4,2 % per år. Den reala genomsnittliga avkastningen utan kapitalvägning var 5,4 % under motsvarande period. Realavkastningen utan kapitalvägning för de fem senaste åren har varit 6,0 % och realavkastningen för tio år 5,5 %.

Ränteplaceringarna utgjorde 33,8 % (inklusive inverkan av derivat) av Kevas totala placeringstillgångar, och andelen noterade aktier och aktiefonder var 41,8 %. Bland de mindre tillgångsslagen var andelen kapitalplaceringar 12,0 %, hedgefonder 6,3 % och fastighetsplaceringar 6,2 %.

Enligt placeringsdirektör Ari Huotari motsvarade början av innevarande år de positiva förväntningarna på kapitalmarknaden som fortfarande backades upp av centralbankernas massiva stödåtgärder.

– Trots detta överskuggades början av året till exempel av oron för hur maktskiftet skulle gå i USA och självfallet konsekvenserna av coronapandemin. I praktiken har det fortsatta penningflödet till kapitalmarknaden tills vidare dämpat, eller kanske snarare skjutit upp oron, konstaterar Huotari.