Keva valdes till årets föregångare inom pendling

Arbetsförmåga Keva
Arbetsförmåga Keva

HRT har valt Keva till årets föregångare inom pendling 2017 (Pääkaupunkiseudun Työmatkaliikkumisen edelläkulkija). Vinnaren valdes bland de företag som fått HRT:s certifikat Arbetsplats som sätter dig i rörelse. I valet betonades hållbar mobilitet på arbetsresor, ekonomiska incitament i arbetspendling och aktiva åtgärder för att främja hållbara färdsätt.

- Vi valde vinnaren bland 29 företag och betonade arbetsplatsens aktivitet i främjande av smart pendling i år, andelen av kollektivtrafik i färdsätten och arbetstagarnas incitament. Priset beviljas nu för första gången och det ska bli en årlig tradition, säger kundansvariga Anna Ruskovaara från HRT.

Keva genomförde en arbetsreseenkät i början av året och deltog i experimentet för smart pendling i maj. HRT beviljade Keva certifikatet Arbetsplats som sätter dig i rörelse i maj. Keva anser att främjandet av fysiskt aktiv arbetspendling stärker imagen som en ansvarsfull och dynamisk arbetsgivare. Vid rekrytering ger det mångsidiga stödet till aktiv arbetspendling en positiv image av arbetsgivaren.

- Genom HRT-samarbetet motiverar vi personalen att tänka på ett helt nytt sätt till exempel på de möjligheter som cykling till jobbet medför. Motionskampanjen ledde till roliga evenemang och väckte diskussion om motion med stöd från arbetsgivaren, berättar Kevas personalchef Sonja Helin.

Merparten av de Kevaanställda använder kollektivtrafiken. Det goda resultatet beror bland annat på Kevas utmärkta läge och stödet till arbetsresorna. Alla Kevaanställda kan få en personalbiljettförmån på 22 euro per månad. Omkring var tionde promenerar till jobbet, och Keva erbjuder bland annat omklädningsrum, tvättmöjligheter och cykelparkering. Keva har också cyklar som kan användas för resor under arbetsdagen.

Kevas verksamhetsställen kommer att flytta till det nuvarande huvudkontoret på Unionsgatan i Helsingfors i slutet av 2019. Målet är att utöka klok pendling och att få bilplatserna att räcka till. I renoveringen beaktas behovet av tillräckliga parkeringsplatser för cyklarna, omklädningsrum och duschutrymmen.

I våras deltog tio Kevaanställda i experimentet för smart pendling. De pendlade till jobbet med elcykel, hybridcykel eller hopfällbar cykel avgiftsfritt i två veckors tid. Efter experimentet skaffade fyra deltagare en cykel åt sig och valde att cykelpendla till jobbet också i fortsättningen.

Företagens intresse för smart pendling ökar. HRT samarbetar med tiotals företag varje år och antalet arbetsplatser som har fått HRT:s certifikat är redan 30.

- Arbetsgivarna har insett fördelarna med hållbar mobilitet. Målet kan vara att få parkeringsplatserna att räcka, att motionera mer under arbetsdagarna eller att erbjuda mer jämlika personalförmåner, men alla åtgärder resulterar i nöjda och välmående arbetstagare, säger Anna Ruskovaara.

Priset Työmatkaliikkumisen edelläkulkija är en del av projektet för smart pendling som Motiva koordinerar på uppdrag av Trafikverket.

För ytterligare information:

Personalchef Sonja Helin, Keva, tfn 040 6301072, sonja.helin@keva.fi
Kundansvarig Anna Ruskovaara, HRT, tfn 050 4146404, anna.ruskovaara@hsl.fi
Junior Expert Taneli Varis, Motiva, tfn 09 6122 5067, taneli.varis@motiva.fi