Keva får från Skatteförvaltningen de korrigerade skattekorten som träder i kraft i februari 2023

Pensioner
Pensioner

I december skickade Skatteförvaltningen till en del av pensionstagarna skattekort med en felaktig skattesats för 2023. Skatteförvaltningen har korrigerat felet och lämnat till Keva på elektronisk väg nya skattekort som träder i kraft 1.2.2023. Du behöver inte göra någonting själv, utom om du vill höja skattesatsen.

Skatteförvaltningen berättade den 16 december att en del av pensionstagarna i december har fått en för låg skattesats för 2023. Läs Skatteförvaltningens nyhet: En del av pensionstagarna har fel skattesats på sina skattekort

Skatteförvaltningen har i början av januari skickat beslut om ett nytt skattekort till alla de pensionstagare vars grunder för skattesatsen tidigare var fel. Läs Skatteförvaltningens nyhet: Skatteförvaltningen skickar korrigerade skattekort för pension vilka ersätter de felaktiga

Skatteförvaltningen har skickat de korrigerade skattekorten elektroniskt också till Keva. Vi får det korrigerade skattekortet direkt från Skatteförvaltningen och uppdaterar de nya skattesatserna före utbetalningsdagen för pensionerna i februari. Du behöver inte göra någonting med anledning av detta.

Du ser den skattesats som träder i kraft i februari i tjänsten Min pension i punkten Tjänster för pensionstagare > Pensioner och förmåner som ska betalas ett par dagar före utbetalningsdagen för februari månads pension.

  • Om utbetalningsdagen för din pension är 1.2 eller 3.2, ser du den nya skattesatsen från och med 31.1.2023.
  • Om utbetalningsdagen för din pension är 20.2, ser du den nya skattesatsen från och med 15.2.2023.

Beakta följande om du redan har meddelat en höjning av skattesatsen till Keva och fått ett nytt korrigerat skattekort från Skatteförvaltningen

Keva behandlar de nya skattesatser som inkommit från Skatteförvaltningen under hela januari eftersom antalet nya skattekort som inkommit till Keva är mycket högt, cirka 350 000. Därför kan du meddela en höjning av skattesatsen till Keva först i februari eller senare.

Märk att om du redan tidigare har meddelat en högre skattesats för 2023 till Keva så måste du i februari meddela höjningen av skattesatsen på nytt till Keva. Om du meddelar höjningen efter utbetalningsdagen för pensionen för februari träder höjningen i kraft först i pensionen för mars.

Det är ingen brådska med att höja skattesatsen eftersom det kan göras under hela året!

Från och med början av februari kan du själv höja skattesatsen antingen i tjänsten Min pension eller genom att meddela Keva direkt.

Kontakta direkt Skatteförvaltningen vid andra skattefrågor. Om du till exempel anser att din skattesats är för hög, kontakta då Skatteförvaltningen.