Keva delägare i fjärrvärmeverksamhet i Träskända och Tusby

Ekonomi och investering Keva
Ekonomi och investering Keva

Ett finländskt konsortium har ingått avtal om att köpa Fortums fjärrvärmeverksamhet i regionen Träskända-Tusby. Utöver Keva ingår Vanda Energi och den nordiska infrastrukturinvesteraren Infranode i konsortiet.

I och med köpet äger Keva, Vanda Energi och Infranode hela fjärrvärmeverksamheten i regionen Träskända-Tusby. För att köpet ska kunna genomföras måste sedvanliga villkor uppfyllas, och köpet förväntas bli slutfört under tredje kvartalet innevarande år.

- Vi är mycket entusiastiska över att vi tillsammans med Vanda Energi och Infranode kan investera i viktig grundläggande infrastruktur i Finland i ett segment som utvecklas och växer. Keva är en långsiktig investerare och denna typ av investeringar i infrastruktur är väl förenliga med vår investeringsportfölj. Köpeobjektet genererar jämnt, förutsebart och långsiktigt kassaflöde. Köpeobjektet utnyttjar i stor utsträckning förnybar energi vilket självfallet också passar Keva som en ansvarsfull investerare, säger Ari Huotari, placeringsdirektör på Keva.

- Vi är glada att Fortum valde vårt konsortium som ny ägare av fjärrvärmetjänsterna i regionen Träskända-Tusby. Vanda Energi har gedigen kompetens av att producera fjärrvärmetjänster på ett hållbart sätt. Andelen av förnybara och koldioxidneutrala energiformer av produktionen har ökats konsekvent och vi fortsätter på samma linje. Både Keva och Infranode är å sin sida erfarna experter och investerare vad gäller energiinfrastruktur i Norden, säger Jukka Toivonen, vd för Vanda Energi.

- Denna viktiga investering fortsätter vår strävan att bli den främsta ägarpartnern för kommunsektorn i Finland. Vi känner stor glädje över att investeringen gjordes i samarbete med Keva och Vanda Energi. Samägandet och samarbetsmöjligheterna erbjuder attraktiva synergier, tillägger Carl-Emil Lindholm, Director på Infranode.

Ytterligare information:

placeringsdirektör Ari Huotari, tfn 0400 451 099 och ari.huotari(snabel-a)keva.fi

direktör, enheten för alternativa placeringar, Markus Pauli, tfn 040 823 4738 och markus.pauli(snabel-a)keva.fi

Fortums meddelande

www.vantaanenergia.fi