Ibruktagande av Nyckeluppgifter och annan kundrespons och svar om Kevas digitala tjänster

Arbetsgivarens anvisningar Tjänster
Arbetsgivarens anvisningar Tjänster

Vi riktar igen ett stort tack till våra arbetsgivarkunder för den respons vi fått på arbetsgivarnas servicekanaler och digitala tjänster. Nedan har vi samlat svar på de frågor som vi fått.

Vi riktar igen ett stort tack till våra arbetsgivarkunder för den respons vi fått på arbetsgivarnas servicekanaler och digitala tjänster. Nedan har vi samlat svar på de frågor som vi fått.

Tjänsten Nyckeluppgifter

Statistik och nyckeltal

Kundens respons: Det är fortfarande lite oklart vad som är vad om man använder tjänsten sällan – men annars är den bra. Verkade lite råddig, det finns så många olika begrepp.

Vår kundtjänst svarar: Tack för responsen. Det lönar sig att fråga närmare om begreppen till exempel hos vår kundsupport: kevapalvelu@keva.fi. På så sätt får vi också viktig information om vilka punkter i anvisningarna som borde göras tydligare.

Kundens respons: Utskrifterna är klara. Den enda bristen hos min egen arbetsgivare är bristen på uppgifter. Som en liten arbetsgivare ger inte statistiken så stor nytta som i större enheter. Dessutom får vi nödvändiga uppgifter från bokföringen.

Vår kundtjänst svarar: Tack för responsen. På grund av personuppgiftsskyddet visas i tjänsten Nyckeluppgifter i regel inte uppgifter om grupper med färre än sex personer.

Enkäter

Kundens respons: Rapporteringen är tydlig men själva Excel-filen krävde onödigt mycket redigering: det tar onödig arbetstid att göra det varje månad och två gånger (StaPL och OffPL).

Vår kundtjänst svarar: Tack för responsen. Det månatliga behovet av att redigera Excel-filer (StaPL och OffPL) i anslutning till enkäter är svårt att greppa utan ytterligare information men vid behov lönar det sig alltid att kontakta vår kundsupport kevapalvelu@keva.fi. Vi tar också gärna emot förbättringsförslag till våra tjänster.

Kundens respons: Gissade mig fram men lyckades till slut.

Vår kundtjänst svarar: Tack för responsen. Bra att du lyckades, men vid eventuella problem lönar det sig att kontakta vår kundsupport kevapalvelu@keva.fi.

Kundens respons: Verkade funka.

Vår kundtjänst svarar: Tack för responsen, trevligt att höra.

Sparande av uppgifter i tjänsten Nyckeluppgifter

Kundens respons: Jag hittade inga tydliga anvisningar. Måste kolla på nytt och skriva ut. En video skulle vara behändig när man för första gången ska spara uppgifter.

Vår kundtjänst svarar: Tack för responsen. Vi kommer att lägga till videoanvisningar och vid uppladdning av uppgifter får man också hjälp av vår kundsupport kevapalvelu@keva.fi.

Kundens respons: Jag försökte förstå hur jag får tillgång till tjänsten Nyckeluppgifter. Jag förstod det inte. Om jag redan har koder och användarrättigheter till företagets uppgifter, så hur svårt kan det vara att ta i bruk en ny tjänst?

Vår kundtjänst svarar: Tack för responsen, jag beklagar besväret. Du får direkt tillgång till tjänsten Nyckeluppgifter då du godkänner användningsvillkoren för tjänsten. Logga in i webbtjänsten för arbetsgivare och klicka på rubriken Nyckeluppgifter. Då ombeds du godkänna användningsvillkoren för tjänsten. Du måste ha Suomi.fi-fullmakten Registrering i pensionsförsäkrarens tjänster. Också vår kundsupport kevapalvelu@keva.fi kan hjälpa med ibruktagandet av tjänsten.

Pensionsavgifter

Kundens respons: Jag hämtar i tjänsten närmast bilagorna för KomPL- och StaPL-månadsfakturorna och jag har alltid hittat dem lätt när jag vet var jag ska söka. De avsnitt som jag själv använder är tydliga.

Vår kundtjänst svarar: Tack för responsen!

Webbtjänsten för arbetsgivare

Kundernas respons: Det där meddelandeavsnittet borde förnyas. Det är lite underligt. Och Kevas förfrågningar kommer in i vårt system för servicebegäran så att man på grundval av servicebegäran inte kan veta vilken person den gäller.

Vår kundtjänst svarar: Tack för responsen! Servicecentralerna har sina egna system som förmedlar uppgift om nya meddelanden, så kallade aviseringar eller ”servicebegäranden” inom organisationen. I aviseringarna, som till exempel kan gälla anställningsärenden, står det aldrig vem själva meddelandet gäller. På så sätt garanteras enskilda arbetstagares integritetsskydd.

Kundens respons: I meddelandetjänsten finns ett par meddelanden som ingen i löneförvaltningen har markerat som lästa. Jag funderar om jag borde uppmärksamma dem på att de ska markera sina egna svar. Man får visst ingen avisering direkt från Kevas sida när det är en extern tjänst?

Vår kundtjänst svarar: När ett meddelande börjar behandlas men svaret inte skickas genast så lönar det sig att klicka på nappen ”Ta upp till behandling”. Då syns namnet på den person som sköter meddelandet också på förstasidan i meddelandetjänsten.

Kundens respons: Skulle det vara möjligt att papperspost som skickats till arbetsgivaren också syns i elektronisk form här i e-tjänsten? Självfallet så att datasäkerheten beaktas.

Vår kundtjänst svarar: De meddelanden till arbetsgivaren som hänför sig till behandlingen av pensionsansökningar kan tas emot i avsnittet Meddelanden. Särskilda Suomi.fi-fullmakter behövs för att läsa meddelanden. Bilagorna till meddelandena kan förstås skrivas ut vid behov. Meddelandena sparas i två år i avsnittet Meddelanden.

Kundens respons: Det gick bra, meddelandena hittades lätt.

Vår kundtjänst svarar: Trevligt att höra att du har börjat använda avsnittet Meddelanden.

Kundens respons: Layouten är råddig. Det var över huvud taget komplicerat att använda tjänsten.

Vår kundtjänst svarar: Jag beklagar att du upplever avsnittet Meddelanden som råddigt. Användningen grundar sig på Suomi.fi-fullmakter. Meddelanden i anslutning till respektive ämne kan läsas och skickas med vissa fullmakter. Under rubriken på sidan finns anvisningar och en lista över vilka Suomi.fi-fullmakter som behövs för respektive ämne.

Kundens respons: Snabbt svar på meddelandet

Vår kundtjänst svarar: Tack för din respons.

Kundens respons: Jag kollade vilka rättigheter jag har. Jag skulle önska ett entydigt meddelande om vilka rättigheter jag har på de här sidorna.

Vår kundtjänst svarar: Alla Suomi.fi-fullmakter upprätthålls i den egna organisationen. Keva känner inte till vilka fullmakter din organisation har beviljat. Du kan kolla dina egna Suomi.fi-fullmakter i tjänsten Suomi.fi på adressen https://www.suomi.fi/fullmakter.

På vår webbplats finns också uppgift om vad Kevas Suomi.fi-fullmakter ger rätt till i webbtjänsten för arbetsgivare.

Kundrespons: Sidorna är entydiga och konsekventa, tack för det mångåriga utvecklingsarbetet.

Vår kundtjänst svarar: Tack för responsen.

Kundrespons: Gott samarbete och tydliga uppgifter. Om man ännu skulle få e-postaviseringar om att nya uppgifter kommit in i Kevas webbtjänst för arbetsgivare, det vore en bra och välkommen utveckling.

Vår kundtjänst svarar: Tack för responsen. Vi beaktar den vid utvecklingen av nättjänsten.

Kundrespons: Som ny kontaktperson har jag blivit kontaktad och haft fin genomgång via teams och mera infotillfällen inbokade.

Vår kundtjänst svarar: Tack för din respons.