Handläggningen av invalidpensionsansökningar tar längre tid än normalt

Pensioner
Pensioner

I början av 2019 har antalet ansökningar om invalidpension varit högre än normalt och det har lett till eftersläpning i handläggningen.

I synnerhet antalet nya ansökningar om invalidpension har ökat avsevärt och särskilt under sommarmånaderna kan handläggningstiderna bli längre än normalt.

- Vi beklagar att handläggningen av pensionerna nu tar längre tid än vanligt. Vi handlägger ansökningarna om invalidpension dock så fort som möjligt. Vi prioriterar de ansökningar i vilka sökandens utkomst redan har avbrutits eller riskerar att göra det, säger pensionsdirektör Merja Paananen.

Kolla situationen för handläggningen av din ansökan i tjänsten Dina pensionsuppgifter

I tjänsten Dina pensionsuppgifter kan du själv kolla om din ansökan har kommit fram. Du kan också kolla vilka bilagor som har lämnats till Keva i anslutning till din ansökan.

I tjänsten Dina pensionsuppgifter ser du också i vilket skede handläggningen av din ansökan är, till exempel om vi har begärt ytterligare utredning från någon part eller om vi väntar på Folkpensionsanstaltens ståndpunkt i pensionsbeslutet.