Förbered dig på pensionstiden i tid

Pensioner Tjänster
Pensioner Tjänster

Det lönar sig att förbereda sig på ålderspensionstiden i tid, då det är en stor förändring som också påverkar din ekonomi. Det är en god idé att följa pensionsintjäningen redan i god tid före pensionsåldern och räkna ut det kommande pensionsbeloppet med pensionskalkylatorerna. Det är bra att också förbereda sig på pensionsåren, för när inkomsterna sjunker måste man klara sig med mindre. Det är också bra att ha beredskap för ekonomiska överraskningar.

Du tjänar in arbetspension för ditt arbete, och i ditt pensionsutdrag ser du hur mycket pension du har tjänat in för respektive anställning. Om du arbetar i den offentliga sektorn ser du ditt pensionsutdrag i tjänsten Dina pensionsuppgifter. Det lönar sig att då och då kontrollera uppgifterna i pensionsutdraget eftersom pensionsbeloppet beräknas utifrån dem. Om du upptäcker fel eller brister i utdraget, meddela dem i tjänsten Dina pensionsuppgifter.

Det är en god idé att följa pensionsintjäningen och räkna ut det kommande pensionsbeloppet med pensionskalkylatorerna. Pensionskalkylatorn för ålderspension i tjänsten Dina pensionsuppgifter ger en uppskattning av ditt pensionsbelopp i olika åldrar. Beräkningarna i kalkylatorn baserar sig på din arbetshistoria och är därför betydligt mer exakta än riktgivande kalkylatorer på öppna webbplatser.

När du vet ditt pensionsbelopp på ett ungefär, testa några månader på förhand till hurdan konsumtion din nettopension räcker. De pengar som blir över under testmånaderna kan du spara.

Bra att planera den egna ekonomin i tid

Arbetspension tjänar du in för ditt arbete, så ju längre du fortsätter att arbeta desto mer pension får du. Men om din lön har varit låg så är också din pension i allmänhet låg. Alltid är det heller inte möjligt att fortsätta arbeta. Du gör alltså klokt i att förbereda dig för pensionstiden i den mån det är möjligt.

Före pensioneringen är det till exempel bra att fundera på följande saker:

  • Hur mycket bo-, bil- eller konsumtionslån har du? Räcker dina pengar till för att amortera lånen när du är på pension? Har du möjlighet att betala av lånen före pensioneringen?
  • Kommer ditt hus att genomgå stora reparationer, såsom rörrenovering, inom den närmaste framtiden? Hur kommer du att finansiera det?
  • Hur mycket pengar får du över för hobbyer och resor när du är pensionär? Är dina planer realistiska?

Har du möjlighet att spara lite innan du går i pension? Ju tidigare du börjar, desto mer hinner du spara. Det är bra att förbereda sig för pensionsåren ekonomiskt minst 5–10 år i förväg. Genom att förbereda sig i tid kan man spara ihop ekonomisk trygghet för sig själv för pensionsåren. Redan en anspråkslös buffert kan vara till hjälp i en tuff situation: om du till exempel har sparat en del av priset på en hushållsmaskin behöver du mindre lån.

Intressebevakningsfullmakt för framtiden

Om du av någon anledning inte klarar av att sköta dina ärenden, till exempel dina pensionsärenden, underlättas situationen om du på förhand har gjort upp en intressebevakningsfullmakt.

En intressebevakare behövs ofta när pensionstagarens minne försämras till den grad att det inte längre är möjligt för hen att sköta sina ärenden. Men vem som helst kan plötsligt bli sjuk, och då kan man också behöva en intressebevakare.

Endast en befullmäktigad eller en person som har utsetts till intressebevakare har rätt att ändra pensionstagarens kontouppgifter eller få uppgifter om pensionen. Inga andra personer har rätt att få dessa uppgifter, inte ens nära anhöriga.

Det lönar sig alltså att ordna intressebevakningsfullmakten i tid. Med en intressebevakningsfullmakt kan en person själv på förhand ordna skötseln av sina ärenden för det fall att hen senare inte själv kan sköta dem.