Ett nytt virtuellt elverk tas i bruk i köpcentret Sello - Verksamhetsmodellen bidrar till att stoppa klimatförändringen

Keva
Keva

Köpcentret Sello i Alberga i Esbo är bland de mest miljövänliga i Europa. Idag togs ett virtuellt elverk i bruk i Sello: det leder för sin del till betydande energibesparing och minskar på så sätt köpcentrets koldioxidavtryck.

- Energieffektiviteten i Sello har utvecklats under de senaste 15 åren både genom små förbättringar och nu genom detta stora framsteg, berättar Kevas fastighetsdirektör Petri Suutarinen. - Vi kommer att införa nya tekniska innovationer som förbättrar energieffektiviteten också i framtiden, säger han.

Det virtuella elverket ger bl.a. följande fördelar:
• Egen energiproduktion med solceller 640 MWh per år
• Uppnådd energieffektivitet 78 000 € per år
• Minskade servicekostnader 40 000 € per år
• Mindre koldioxidavtryck i byggnaden 281 tkg/CO2
• Sellos energikostnader sjunker med 22 procent per år

Utöver det kontinuerliga arbetet med att förbättra energieffektiviteten koncentrerar sig ägarna av köpcentret Sello - arbetspensionsförsäkrarna Keva, Ilmarinen och Elo - tillsammans med köpcentrets ledning på att framöver minska koldioxidutsläppen ännu mer. - För att kunna svara på utmaningen i IPCC:s nya rapport ska också energin för fastighetstekniken i Sello bli nettokoldioxidneutral fram till 2030, säger Suutarinen.

Den elenergi som Sello använder är redan nu s.k. certifierad grön energi som är helt fri från koldioxidutsläpp. Enligt Suutarinen är det i Finland svårare att hitta hållbara miljövänliga lösningar för värmeenergin för att uppnå koldioxidneutralitet i den energi som den byggda miljön förbrukar.

- En enskild befintlig fastighet saknar ännu teknisk-ekonomiska förutsättningar för detta eftersom det förutsätter förtida investeringar i system för förnybar energi som produceras på byggnadsplatsen, säger Suutarinen. I nya objekt minskar tilläggskostnaderna jämfört med fjärrvärme konstant.

- I fråga om att förbättra miljövänligheten i befintliga byggnader kan lösningen vara ett bredare regionalt samarbete. I Sellos fall kunde det till exempel innebära samarbete med bostadsområdet i Alberga och hela Esbo stad samt fjärrvärmeproducenten alltså Fortum, säger Suutarinen. I fråga om fjärrvärme är det fråga om en motsvarande innovation som i Sellos virtuella elverk, där Siemens har kombinerat reglerkraften i elnätet, intelligent automation och förnybar energi.

I och med projektet i Sello fullföljs miljömålen för Kevas fastighetsinvesteringar: målet är att fram till 2020 minska fastigheternas energiförbrukning och vattenförbrukning med 7 resp. 10 procent från nivån 2014. Enligt Suutarinen har Keva också som mål att engagera användarna av de fastigheter Keva förvaltar för att uppnå miljömålen. Detta sker också i Sello.

Ytterligare information:
fastighetsdirektör Petri Suutarinen, tfn 0400 330322, petri.suutarinen@keva.fi