Det lönar sig att söka ålderspension som ska börja i början av 2020 först i november–december

Pensioner
Pensioner

Det lönar sig att söka ålderspension tidigast två månader innan pensionen ska börja. Innan du ansöker om pension kontrollera ditt pensionsutdrag och säg upp dig från ditt arbete. Du gör ansökan enklast i tjänsten Dina pensionsuppgifter.

Det lönar sig att söka pensioner som ska börja i början av följande år först i november–december. Vi får uppgift om pensionsindex för 2020 kring slutet av oktober. Före det kan ansökningarna inte handläggas.

– Att ansöka om ålderspension tidigt försnabbar inte handläggningen av ansökan. Tvärtom blir handläggningstiden för tidiga ansökningar ofta längre än för sådana ansökningar som skickats närmare pensionens starttidpunkt. Då du ansöker om pension ett par månader i förväg och alla uppgifter är i sin ordning handläggs ansökan på ett par dagar, säger pensionsdirektör Eija Korhonen.

Du får pensionsbeslutet snabbare om alla frågor kring pensionen har retts ut på förhand före pensionsansökan. Här får du ett par tips på hur du själv kan påverka handläggningstiden.

Kontrollera dina anställningar i pensionsutdraget i god tid på förhand

Kontrollera din arbetshistoria i pensionsutdraget: ditt pensionsbelopp beräknas nämligen utifrån de anställningar som upptas i det. Anmäl eventuella brister eller fel direkt till Keva. Det kan du göra redan i det skede då du för första gången överväger att gå i pension.

- Om det finns fel eller brister i anställningar som har pågått för tiotals år sedan kan det ta flera veckor, ibland till och med flera månader att reda ut dem, säger Eija Korhonen.

Du kan kontrollera ditt pensionsutdrag enklast i tjänsten Dina pensionsuppgifter.

Avtala om pensioneringen på arbetsplatsen

Före pensionsansökan är det viktigt att du kommer överens om frågorna kring pensioneringen med din chef. Säg gärna upp dig redan cirka en månad innan du gör pensionsansökan, dvs. cirka tre månader innan du planerar att gå i pension.

- När man kommer överens om saker på arbetsplatsen i tid går det betydligt snabbare att handlägga pensionsansökan. Arbetsgivaren meddelar uppgifterna om att anställningen avslutas på förhand till de register som Kevas pensionsberäkning använder. De här uppgifterna behövs för att vi ska kunna fatta pensionsbeslutet, säger Korhonen.

Gör ansökan elektroniskt i tjänsten Dina pensionsuppgifter

Fyll gärna i pensionsansökan elektroniskt i tjänsten Dina pensionsuppgifter. Största delen av dina uppgifter är redan färdigt ifyllda i pensionsansökan – det enda du behöver göra är att kontrollera och komplettera dem. Tjänsten hjälper dig vidare steg för steg.

De ansökningar som görs i tjänsten Dina pensionsuppgifter tas snabbt upp till behandling eftersom det inte går åt tid till postgången eller till manuell handläggning av dokumenten på Keva.