Arbetsgivarkunderna allt mer villiga att rekommendera Keva

Keva Tjänster
Keva Tjänster

”Kevas kunder är nöjda. Tjänsterna tycks motsvara deras behov”, konstaterar forskningsdirektör Tiina Niemi-Aro från Kulmia Oy som genomförde Kevas undersökning bland arbetsgivarkunder 2023.

Enligt Kulmias rapport är arbetsgivarkundernas kundupplevelse fortsättningsvis på en hög nivå. Rekommendationsindex NPS var 54 i undersökningen 2022. Det ökade ytterligare och var 57 i undersökningen 2023.

 - Rekommendationsindexet är ytterst bra och det är inte lätt att höja poängtalet, funderar Tiina Niemi-Aro.

På Keva bereddes arbetsgivarkundundersökningen av servicecheferna Marja Nikama och Riina Koskela-Manninen och kundupplevelsechef Maija Lahdenniemi som också har satt sig in i resultaten. De anser att det ökade rekommendationsindexet tyder på att Kevas kundarbete är inriktat på rätt saker.

 - När vi fortsätter det systematiska samarbetet med kunderna, utnyttjar vår multiprofessionella kompetens och satsar på utveckling av ledning genom information kan vi upprätthålla den nuvarande utmärkta nivån, säger Riina Koskela-Manninen.

Välfärdsområdena är nöjda

Undersökningen skickades till företrädare för den högsta ledningen, ekonomiledningen och personalledningen i välfärdsområdena och 16 personer svarade på den. De är nöjda med Keva och hela 88 % av svarspersonerna bedömer att Keva har lyckats bra eller utmärkt som arbetspensionsförsäkrare och i sina andra uppgifter. I den öppna responsen berömde välfärdsområdena bland annat det aktiva samarbetet.

 - En särskild framgång i år är att våra kunders nöjdhet i välfärdsområdena är på en utmärkt nivå, gläder sig Riina Koskela-Manninen.

Upplevelsen om dynamik har förstärkts

Kunderna uppfattar fortfarande Keva som mycket sakkunnig och pålitlig. På en femgradig skala får dessa attribut 4,5 resp. 4,4 poäng.

Kundernas uppfattning om Keva som en dynamisk aktör och en föregångare stärktes något i undersökningen 2022 och samma trend fortsatte i undersökningen 2023. Medelvärdet för båda attributen har ökat med 0,1 poäng per år, och nu är medelvärdet av poängtalen 3,8 resp. 3,7.

Information utnyttjas

Utöver nummerbetygen gav svarspersonerna många öppna svar som Kulmia har kategoriserat.

 - Några svarspersoner skrev att det finns mycket information och data tillgängligt men att organisationernas förmåga att utnyttja informationen i vardagen kunde eller borde förbättras i samarbete med Keva, berättar Tiina Niemi-Aro.

Nikama, Koskela-Manninen och Lahdenniemi lovar att Keva stöder kundernas ledning genom information och utvecklar i synnerhet sitt stöd för att utnyttja information om arbetsmiljöledning.

På Keva är man nöjda med kundernas positiva respons. Resultaten kommer att behandlas närmare bland annat i de multiprofessionella team som verkställer kundernas tjänster.

 - Vi utnyttjar resultaten vid utvecklingen av verksamheten. Arbetet har redan inletts, säger servicechef Marja Nikama.

Bättre svarsprocent

Undersökningen genomfördes 23.10–10.11.2023. Antalet svar på den elektroniska enkäten och telefonintervjuerna var totalt 505, och svarsprocenten ökade med ett par procentenheter till 16,9 %. Undersökningen hade huvudsakligen samma innehåll som tidigare år.

Keva donerade för varje svar en euro till Vates stiftelsen sr stipendiefond. Det är uppmuntrande att antalet svar har ökat under de senaste åren eftersom det förbättrar undersökningens tillförlitlighet.

 - Svarsprocenten är måttlig för en kundundersökning, konstaterar forskningsdirektör Niemi-Aro på Kulmia.

 

Ytterligare information:

Maija Lahdenniemi, Keva, maija.lahdenniemi (at) keva.fi

Tiina Niemi-Aro, Kulmia Oy, tiina.niemi-aro (at) kulmia.fi