Är EU till någon nytta i fråga om pensioner?

Pensioner
Pensioner

På Europadagen den 9 maj firas det enade Europa. Den europeiska integrationen inleddes denna dag för nästan 70 år sedan. Allt sedan dess har det ibland ifrågasatts om integrationen alls har haft någon nytta för vanliga medborgare. Åtminstone i fråga om pensioner kan vi konstatera att det är en fördel att höra till EU!

EU:s förordningar om social trygghet garanterar att du kan söka den pension du tjänat in i olika EU- och EES-länder från ditt bosättningsland. Den lägsta pensionsåldern varierar dock mellan  olika länder.

- Sök gärna pension från utlandet även om arbetstiderna där har varit korta. Du får beslut om den finska pensionen oavsett om handläggningen utomlands ännu pågår, säger beslutschef Mika Ylä-Outinen.

Om din pension till exempel har växt i Sverige kan du söka den behändigt med samma ansökan med vilken du söker pension från Finland. Utöver ansökan ska du fylla i U-bilagan där du antecknar de uppgifter om boendet och arbetet utomlands som du har tillgång till. Om du gör pensionsansökan elektroniskt i tjänsten Dina pensionsuppgifter kan du lämna också dessa uppgifter behändigt på samma gång.

Utomlands arbetar finländarna oftast i Sverige, Estland och Tyskland. I dessa länder går pensionshandläggningen rätt snabbt. Det räcker bra om du söker den pension som har växt i dessa länder omkring 2–4 månader innan du önskar att pensionen ska börja. Du kan söka pension också senare, men om du vill vara säker på att du inte går miste om några förmåner är det bra att göra ansökan senast innan pensionen ska börja.