Är du född 1961? Kolla ditt pensionsutdrag i vår webbtjänst

Pensioner
Pensioner

De anställda i den offentliga sektorn som är födda 1961 får ett brev och sitt pensionsutdrag från Keva i år. Det lönar sig att läsa dem i tjänsten Dina pensionsuppgifter.

Personer födda 1961 har fått ett brev om att den målsatta pensionsåldern uppnås och sitt pensionsutdrag till webbtjänsten Dina pensionsuppgifter.

Läs brevet i webbtjänsten och beställ samtidigt dokumenten i elektronisk form så att du kan läsa dem i tjänsten också i fortsättningen.

Beställ gärna ett meddelande per e-post eller sms om att du fått ny post till tjänsten. Du kan beställa meddelanden i punkten Dina kontaktuppgifter och meddelanden i tjänsten Dina pensionsuppgifter.

Kolla utdraget och meddela eventuella korrigeringar

I pensionsutdraget syns anställningarna i den offentliga och den privata sektorn samt de pensionsgrundande förmånerna.
Det lönar sig att kontrollera uppgifterna i pensionsutdraget eftersom pensionen beräknas utifrån dem. Eventuella fel kan man meddela enkelt i tjänsten Dina pensionsuppgifter.

I brevet finns information om den lägsta pensionsåldern för personer födda 1961. Den är 64 år 9 mån. och uppnås under åren 2025–2026. Därtill uppges den målsatta pensionsåldern som uppnås 2027–2028.

Vad händer om jag inte läser brevet i webbtjänsten?

Om du av någon orsak inte kan läsa brevet i tjänsten Dina pensionsuppgifter inom två månader från att det skickats så postar vi brevet och utdraget hem till dig.

Undantag i utskicket

Personer med en yrkesbaserad pensionsålder får också brev och pensionsutdrag men i brevet finns ingen information om den målsatta pensionsåldern eftersom den inte gäller personer som valt yrkesbaserad pensionsålder.

Brevet och pensionsutdraget skickas inte till militärer, inte heller till personer som har en avgångsålder.