Kevas arbetsgivartjänster

- smidiga e-lösningar på webben

Tjänster till arbetsgivarna

Pensionsavgifter och anställningar

Sköt pensionsavgifterna behändigt. Tidtabeller och anvisningar för anmälan av anställningar och inkomster. Kolla också hur du kan inverka på pensionsavgifterna.

Inkomstregistret

Arbetsgivare! Från 1.1.2019 ska uppgifterna om anställningar och inkomster anmälas direkt till inkomstregistret.

Webbtjänsten för arbetsgivare

I webbtjänsten uträttar du arbetsgivarnas ärenden i anknytning till pensioner och pensionsavgifter. Du har tillgång till webbtjänsten vardagar kl. 8.00 - 19.00.

Nyckeluppgifter

Nyckeluppgifter

Håll kostnaderna för arbetsoförmåga i schack med tjänsten Nyckeluppgifter. Du får information om hurdana kostnader arbetsoförmåga förorsakar din organisation och vad kostnaderna beror på. Du kommer till Nyckeluppgifter genom att logga in i webbtjänsten för arbetsgivare.

Då din arbetstagare går i pension eller börjar rehabilitering

När din arbetstagare närmar sig pensionsåldern är det bra att diskutera olika frågor kring pensioneringen med hen. Styr arbetstagaren till tjänsten Min pension.

När du omorganiserar tjänster

Ändringarna påverkar personalens pensionsskydd och pensionsavgifterna. Våra experter står till din tjänst i förändringssituationer.

Arbetslivstjänster till din tjänst

Du som är kund hos oss får tillgång till ett brett utbud tjänster för strategisk ledning av arbetsförmåga och arbetshälsa.

Tjänster till arbetsgivarna

Tjänster till arbetsgivarna

Nå framgång med förändringen. Vi hjälper dig. Du som är kund hos oss får tillgång till ett brett utbud tjänster för arbetspensionsförsäkring samt strategisk ledning av arbetsförmåga och arbetshälsa. Vi ordnar också workshoppar och utbildning.
Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Vill du veta mer om bolagisering, pensionsförsäkring eller arbetshälsa? Kontakta din kundchef. Tillsammans med kundchefen bygger ni upp en gemensam bild av läget och kommer överens om hur gå vidare.