Var tredje pensionär har fått arbetserbjudanden – intresset för arbete vid sidan av pension har ökat

Arbetsliv Undersökningar och statistik
Arbetsliv Undersökningar och statistik

Enligt en undersökning som Keva låtit genomföra har var tredje (33 %) pensionär fått arbetserbjudanden efter att de pensionerat sig.

Regionalt sett fick pensionärer bosatta i Kymmenedalen (46 %) och Egentliga Tavastland (43 %) mest arbetserbjudanden. Detta framgår av Kevas undersökning som genomförts av Pohjoisranta BWC.

Intresset för arbete vid sidan av pension har ökat betydligt

Enligt undersökningen uppger hela 40 procent av svarspersonerna att de är intresserade av lönearbete vid sidan av pensionen. Antalet intresserade har ökat betydligt: i undersökningen i fjol uppgav 28 procent att de var intresserade av arbete. Då de personer som redan nu arbetar vid sidan av pensionen beaktas, är totalt 47 procent intresserade.

Intresset för arbete är störst i Päijänne-Tavastland (53 %) och Kajanaland (50 %), där hälften av svarspersonerna uppgav att de är intresserade av lönearbete vid sidan av pensionen.

Pensionärerna är intresserade av arbetserbjudanden och nästan hälften av svarspersonerna (44 %) uppger att de är intresserade av deltidsarbete under pensionen. Heltidsarbete väcker dock inget större intresse: endast 4 procent av svarspersonerna uppger att de är intresserade av heltidsarbete vid sidan av pensionen.

Pensionärerna söker inte heller arbete aktivt. Av de pensionärer som svarade uppgav endast 12 procent att de hade sökt arbete under tiden med pension.

Kevas ledande expert Ismo Kainulainen anser att resultaten är väldigt intressanta.

– Utmaningarna med att få kvalificerade arbetstagare till lediga tjänster och vikariat ökar. Det är enbart positivt att pensionärernas intresse för arbete har ökat så här mycket. Vi borde tänka på att det bland pensionärerna finns många kompetenta, utbildade proffs som med fördel kunde rekryteras på flera arbetsplatser. Det lönar sig nu att ge pensionärerna intressanta arbetserbjudanden.

Beskattningen uppmuntrar inte – lättnader efterlyses

Pensionärerna önskar att beskattningen av lönearbete vid sidan av pension kunde lättas. Av svarspersonerna önskade 76 procent att beskattningen skulle bli lättare, medan 8 procent inte gjorde det. 35 procent av pensionärerna berättade att beskattningen inte uppmuntrar till att arbeta vid sidan av pensionen, medan 24 procent ansåg att den gjorde det. Över huvud taget uppgav 56 procent av pensionärerna att de vet hur arbete under tiden med pension beskattas, men var tredje (33 %) visste det inte.

- På grund av bristen på arbetskraft är det mycket möjligt att pensionärerna under de närmaste åren kommer att arbeta betydligt mer. Därför vore det motiverat att tillhandahålla mer information om pensionsbeskattningen, och beslutsfattarna kunde också fundera om beskattningen skulle kunna ändras så att den uppmuntrar till att arbeta. Det är möjligt att vi måste vända alla stenar för att tillväxtutsikterna för de finländska företagen och de offentliga tjänsterna inte ska försvagas på grund av bristen på arbetskraft. Alarmerande många tecken tyder redan på det, konstaterar ledande expert Ismo Kainulainen.

Enligt undersökningen uppgav färre än tidigare att de arbetar vid sidan av pensionen. I undersökningen 2021 uppgav 27 procent att de har ett lönearbete vid sidan av pensionen jämfört med 14 procent år 2022. Enligt Kevas utredning är det i den offentliga sektorn relativt vanligt att man arbetar vid sidan av pensionen inom vården och undervisningen, där var fjärde arbetar vid sidan av ålderspension.

4 000 finländare runt om i Finland svarade på Kevas undersökning. Urvalet är nationellt sett representativt avseende kön och geografisk region (landskap). Undersökningen genomfördes av Pohjoisranta BCW på uppdrag av Keva.

Undersökningsmaterialet (på finska): Eläkeläisten suhtautuminen työtarjouksiin ja verotukseen (pdf)

Materialet som RGB-version (pdf)

Materialet som CMYK-version (pdf)

Ytterligare information:

Ismo Kainulainen, ledande expert, tfn 050 517 3594