Undersökning: Kevas anseende utmärkt

Arbetsliv Hållbarhet Keva
Arbetsliv Hållbarhet Keva

Enligt intressenterna är Kevas anseende på en utmärkt nivå. Detta framgår av en undersökning som genomfördes i höstas.

Kevas arbetsgivarkunder, beslutsfattarna, arbetspensionsaktörerna och arbetsmarknadsorganisationerna, media och personalen har bedömt att Kevas starka sidor är sakkunskap och framgång.

Svarspersonerna anser bl.a. att Keva är solid och kostnadseffektiv och enligt dem har Kevas placeringsverksamhet lyckats väl.
Bland annat Kevas rykte, image, föregångarskap och förmåga att förändras sågs som utvecklingsobjekt.

Undersökningen genomfördes med samma metod för två år sedan. Denna gång väckte Keva fler positiva och färre motstridiga associationer bland intressenterna än 2016. Den bedömning som företrädare för media gav om Kevas rykte och samarbetet med Keva hade förbättrats mest.

Keva rekommenderas av allt fler

I undersökningen frågades också hur sannolikt svarspersonerna skulle rekommendera Keva som arbetspensionsförsäkrare. Enligt svaren har viljan att rekommendera Keva förbättrats bland kunder, företrädare för media, arbetspensionsaktörer och arbetsmarknadsorganisationer. Sett som helhet är viljan att rekommendera minst på samma nivå som 2016.

Undersökningen genomfördes av kommunikationsbyrån Pohjoisranta Burson-Marsteller både 2016 och 2018. Sammanlagt 752 svarspersoner deltog i undersökningen.

Tack till alla som svarade!

För ytterligare information: Jouni Kempas, jouni.kempas(snabel-a)keva.fi, tfn 040 5452204