Ta reda på hur coronaepidemin belastar personalen

Arbetsförmåga Corona
Arbetsförmåga Corona

Kevas forskningsexperter har i samarbete med Lempäälä kommun formulerat frågor med hjälp av vilka arbetsgivarna kan ta reda på coronapandemins inverkan på arbetshälsan på den egna arbetsplatsen. Frågorna grundar sig på Kevas forskningsdata om arbetshälsan i den offentliga sektorn samt uppgifter i Kevas arbetshälsoenkäter.

– En tanke om att genomföra en enkät uppstod på ett möte med Sanna_Nokelainen .jpgKevas utvecklingsnätverk för arbetsmiljöledning i våras, berättar Sanna Nokelainen som är utvecklingschef i Lempäälä kommun. – Vi konstaterade att det finns ett behov av en arbetshälsoutredning och när vi formulerar frågorna tillsammans kan de utnyttjas av alla arbetsgivare på det sätt de vill. Samtidigt kan vi få jämförelsedata från varandra.

Arbetsplatsernas behov som utgångspunkt

Satu_Haapakoski.jpgKeva gick gärna med i samarbetet. – Vi samlade en arbetsgrupp som har den bästa sakkunskapen och erfarenhet av enkäter och undersökningar om arbetshälsan. Målet har varit att ta fram ett möjligast smidigt och enkelt sätt att undersöka coronapandemins inverkan på arbetshälsan, eftersom många arbetsgivare nu har behov av det, berättar kundchef Satu Haapakoski och arbetslivsexpert Janne Väänänen från Keva. – Sjukskrivningarna har ökat jämnt och i början av coronakrisen kontaktade kundorganisationerna oss och berättade om ångest och andra mentala problem, säger Haapakoski. Janne_Väänänen.jpg

I Lempäälä har man under coronapandemin i en rask takt planerat och vidtagit olika åtgärder som stöder arbetsförmågan och syftet med enkäten är också att ta reda på vilken effekt åtgärderna har haft. Nokelainen anser att det är viktigt att bland annat reda ut skillnaderna i arbetshälsan mellan arbetsarbetstagare i distansarbete och i närarbete, och hur man kunde förbättra stödet till arbetstagare i olika arbetsmiljöer.

Hur lönar det sig att göra utredningen?

Enkäten Coronapandemins inverkan på arbetshälsan genomförs självständigt av arbetsgivarna. De väljer det sätt på vilket enkäten genomförs och utnyttjar de färdiga frågorna. I Lempäälä har enkäten genomförts genom en elektronisk frågeportal. – Vi skickade enkäten till personalen tillsammans med ett följebrev. Svarstiden är ett par veckor och vi får resultaten redan i oktober. Vi ska gå igenom dem med hela personalen på ett virtuellt kafferep som leds av kommunledningen, säger Nokelainen.

Resultaten av enkäten kan utnyttjas på flera sätt. I Lempäälä kommer man att göra en plan på stödåtgärder utifrån resultaten, och därtill granskas resultatens inverkan på verksamhetsplanen för företagshälsovården för 2021.