Statens pensionsavgifter för 2018 har fastställts

Keva Arbetsgivare Pensionsavgifter
Keva Arbetsgivare Pensionsavgifter

Finansministeriet har fastställt statens pensionsavgifter för 2018 i enlighet med Kevas framställan.

Uppgifterna om de fastställda pensionsavgiftsprocenten och de referensnummer som ska användas vid redovisningen syns i slutet av året i avsnittet Pensionsavgifter i Kevas webbtjänst för arbetsgivare. Statens pensionsavgift betalas på Statens Pensionsfonds konto och avgifterna tas ut av Keva.

Ytterligare information om arbetsgivarens pensionsavgiftsprocent och betalningen av pensionsavgiften får du per e-post: elakevakuutusmaksut(snabel-a)keva.fi.

Den genomsnittliga pensionsavgiften 2018 inom statens pensionssystem är 23,76 %, varav arbetsgivarens andel är i snitt 16,88 % och arbetstagarens andel i snitt 6,88 %. Den omkostnadsdel som ingår i pensionsavgiften är 0,29 % år 2018.

Statens pensionsavgift 2018 har korrigerats i genomsnitt med 1,17 procentenheter på grund av ett fel som upptäckts i beräkningen av pensionsavgifterna 2013–2015. Med undantag för Försvarsministeriet, försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet är den tillfälliga sänkningen 1,27 procentenheter i genomsnitt. Den tillfälliga sänkningen slopas 2019. Ytterligare information om saken finns i nyheten som publicerades 20.10.2015: Pensionsavgiften för arbetsgivare enligt statens pensionslag korrigeras för 2013–2015

Ytterligare information om beräkningen av pensionsavgiften

• aktuariechef, pensionsavgiftschef (som särskilt uppdrag) Roman Goebel
roman.goebel(snabel-a)keva.fi
tfn 020 614 2543
• matematiker Antti Soininen
antti.soininen(snabel-a)keva.fi
tfn 020 614 2604