Pensionsutbetalningsdagar 2019

Pensioner
Pensioner

Keva betalar ut pensionerna för kommunsektorns, statens, kyrkans och FPA:s personal.

Kommunsektorns pensioner betalas ut den 3 vardagen i varje månad och statens pensioner den 20. Om dagen infaller på ett veckoslut eller en annan helgdag, betalas pensionen ut föregående vardag.

Kyrkans och FPA:s personalpensioner betalas ut den första vardagen i varje månad.

När du ska gå i pension meddelar Keva dig separat om utbetalningen av den första pensionsposten.

Pensionsutbetalningsdagarna i kommunsektorn

3 januari
1 februari
1 mars
3 april
3 maj
3 juni
3 juli
2 augusti
3 september
3 oktober
1 november
3 december

Pensionsutbetalningsdagarna inom staten

18 januari
20 februari
20 mars
18 april
20 maj
20 juni
19 juli
20 augusti
20 september
18 oktober
20 november
20 december

Pensionsutbetalningsdagarna för kyrkans och FPA:s personal

2 januari
1 februari
1 mars
1 april
2 maj
3 juni
1 juli
1 augusti
2 september
1 oktober
1 november
2 december