Pensionsåldern stiger med tre månader i år

Pensioner
Pensioner

Uppnår du din pensionsålder i år? För personer födda 1956 är den allmänna lägsta pensionsåldern nu 63 år 6 månader. Också den yrkesbaserade pensionsåldern stiger medan den personliga pensionsåldern förblir oförändrad. Fortsättning i arbete efter pensionsåldern ger mer pension.

Nu finns det inte längre någon allmän ålder för ålderspension. I och med pensionsreformen som trädde i kraft i början av 2017 höjdes pensionsåldrarna, och alla årskullar har en egen pensionsålder.

Pensionsåldern för personer födda 1955 är 63 år 3 månader. De som är födda 1956 har en tre månader högre pensionsålder, dvs. 63 år 6 månader.

- Pensionsåldern ändras på samma sätt fram till årskullen 1961. Pensionsåldern för personer födda 1962–1964 är 65 år och pensionsåldern för yngre personer än så fastställs senare utifrån den förväntade livslängden, säger Kevas pensionsdirektör Eija Korhonen.

Fortsättning i arbete efter pensionsåldern ger mer pension

- Man är inte tvungen att gå i pension efter att man uppnått den egna pensionsåldern utan man kan fortsätta att arbeta så länge som man vill och det finns arbete. Man tjänar in pension av arbete fram till 68 års ålder, så att ju längre man jobbar, desto större blir pensionen, säger Korhonen.

Också den yrkesbaserade pensionsåldern stiger

Arbetstagarna i kommunsektorn och inom staten har tidigare haft yrkesbaserade pensionsåldrar i vissa yrken, såsom polis och lärare. Den yrkesbaserade pensionsåldern är ofta betydligt lägre än den allmänna pensionsåldern för årskullen.

Pensionsreformen som trädde i kraft i början av 2017 höjde alla pensionsåldrar inklusive de yrkesbaserade pensionsåldrarna. Om den gällande yrkesbaserade pensionsåldern uppnåddes 2018, är den nya pensionsåldern 3 månader högre. Om pensionsåldern uppnås 2019 stiger den i enlighet med pensionsreformen med 6 månader och så vidare.

- Den yrkesbaserade pensionsåldern kan emellertid inte bli högre än den allmänna pensionsåldern för den egna årskullen, säger Eija Korhonen.

Den personliga pensionsåldern ändras inte

Arbetstagaren kan ha en personlig pensionsålder om hen har arbetat i den offentliga sektorn redan före 1993 och arbetet har fortsatt utan avbrott fram till den personliga pensionsåldern.

Den personliga pensionsåldern är ofta högre än den allmänna pensionsåldern. Om arbetstagaren går i pension efter att ha uppnått den allmänna pensionsåldern, beräknas den pension som intjänats i den offentliga sektorn före 1995 med en lägre intjäningsprocent än i det fall att man går i pension i den personliga pensionsåldern. Rätt till tilläggspension föreligger inte heller. Därför är det i allmänhet ekonomiskt lönsamt att fortsätta att arbeta fram till den personliga pensionsåldern.

Vad är min egen pensionsålder?

Om du undrar över din egen pensionsålder kan du kolla den i Kevas webbtjänst Dina pensionsuppgifter. Du loggar in i tjänsten med nätbankskoder.

- Det lönar sig att kolla pensionsåldern senast när det börjar bli aktuellt med pensionering. Samtidigt kan man kolla i webbtjänsten att uppgifterna i pensionsutdraget är korrekta. Pensionsbeloppet räknas utifrån dem så det är skäl att vara noga med dem, säger pensionsdirektör Eija Korhonen.

I pensionskalkylatorn i tjänsten ser man också hur fortsättning i arbete inverkar på pensionsbeloppet.

- Det lönar sig också att söka pension i tjänsten. Största delen av uppgifterna finns där förifyllda, så det går enkelt och snabbt att fylla i ansökan. Också pensionsbeslutet kommer då snabbare, säger Korhonen.