Övervakning av anpassningsbidrag som betalas till riksdagsledamöter

Keva Pensioner
Keva Pensioner

Keva har inte lagenlig rätt att övervaka arbetsläget, orsakerna till arbetslöshet eller inkomsternas storlek för enskilda riksdagsledamöter.  En riksdagsledamot som får anpassningsbidrag från Keva är skyldig att själv till Keva meddela sina inkomster och de förändringar som sker i dem.