Om din pension ska börja i februari kan du få ett interimistiskt pensionsbeslut

Pensioner
Pensioner

Om din pension ska börja i februari, du kan till en början få ett interimistiskt beslut om ålderspension eller partiell förtida ålderspension eftersom vi har tillgång till de inkomstuppgifter för 2019 som behövs vid beräkningen av pensionen först i början av januari.

För att de pensioner som börjar i början av februari 2020 och senare ska kunna beräknas behövs så gott som alltid uppgift om alla inkomster för 2019. Keva får tillgång till inkomstuppgifterna för 2019 via inkomstregistret 8.1.2020.

Vi strävar efter att i mån av möjlighet meddela ett interimistiskt pensionsbeslut till kunden om endast föregående års inkomstuppgifter saknas i beslutet. Med stöd av det interimistiska beslutet kan vi alltså betala pensionen i tid i februari.

Om du har fått ett interimistiskt beslut om ålderspension eller partiell förtida ålderspension, så får du ett slutligt beslut efter den 8 januari om endast uppgift om inkomsten för 2019 saknades. Om också uppgift om till exempel betald sjukdagpenning eller arbetslöshetsdagpenning behövs för det slutliga beslutet så kan det dröja några veckor till.

I det slutliga pensionsbeslutet är pensionen ofta något högre än i det interimistiska beslutet. Om den slutliga pensionen är högre betalar vi skillnaden till pensionstagaren i samband med följande utbetalning.

Delinvalidpensioner som börjar i februari

Beslut om utbetalning av delinvalidpensioner som börjar i början av februari eller senare kan inte meddelas utan uppgift om inkomsterna för 2019. Keva får tillgång till inkomstuppgifterna för 2019 via inkomstregistret 8.1.2020 och därefter kan vi beräkna delinvalidpensionens belopp för betalningsbeslutet.

Besluten fattas sedan så snabbt som möjligt men det är möjligt att pensionen betalas ut ett par dagar efter den normala utbetalningsdagen. Trots dröjsmålet betalas pensionen ut för hela februari. I följande månad betalas pensionen ut på den normala utbetalningsdagen.