Nu har jag slutat räkna dagarna till ålderspensionen

Arbetsförmåga Pensioner Kunderna berättar
Arbetsförmåga Pensioner Kunderna berättar

Anne Luoko från Vesilahti gick i delinvalidpension i augusti 2019. Efter det har hon fått ett nytt liv: krafterna räcker utöver det meningsfulla arbetet också till att ta hand om sig själv och familjelivet. Hon uppmuntrar också andra att ta reda på möjligheten att få delinvalidpension.

Anne Luoko har arbetat hela sitt liv Lempäälä, först hos kommunen och sedan i församlingen. På grund av sjukdomar blev hennes funktionsförmåga så nedsatt att hon inte längre förmådde arbeta heltid. Till all lycka föreslog företagsläkaren delinvalidpension till henne och arbetsgivaren gav henne möjlighet att anpassa arbetet.

Arbete på heltid lyckades inte längre på grund av sjukdomar

- Jag är utbildad sjukskötare och socialpedagog och från början av 1991 arbetade jag hos Lempäälä kommun i olika uppgifter inom småbarnspedagogiken och de sista åren som daghemsföreståndare. Jag tyckte mycket om mitt arbete men på grund av hälsan orkade jag inte längre utföra det, berättar Anne.

Anne har diagnosticerats med ledgångsreumatism och artros, nedsatt hörsel och fortlöpande tinnitus. Hon fick en hörapparat vilket gjorde att hon hörde bättre men bullret i barngruppen gick inte ihop med tinnitus.

År 2016 blev Anne tjänstledig från kommunen och övergick till församlingens barn- och familjearbete. År 2017 blev hon fast anställd och övergick helt till församlingen.

- Till en början löpte arbetet bra men mitt hälsotillstånd blev ändå inte bättre. Veckosluten räckte inte till för återhämtningen. Hela livet var kämpigt, säger Anne.

Att jag skulle gå i delinvalidpension?

Läkaren hade pratat med Anne om att minska arbetet och möjligheten att gå i pension redan tidigare. Beslutet mognade i Anne så småningom. Företagshälsovården och arbetsgivaren ordnade med trepartsförhandlingar. Arbetsgivaren föreslog att arbetstiden skulle minskas till hälften.

- Jag misstänkte att jag på grund av ekonomiska skäl inte kan gå i delinvalidpension men när jag kollade saken med Kevas pensionskalkylator och kontaktade skattemyndigheten så visade det sig att delinvalidpension ändå inte nämnvärt påverkar min slutliga inkomstnivå.

- Först trodde jag inte heller att jag ens skulle få möjlighet att gå i pension. Jag trodde ju att man måste vara halvdöd innan man kan gå i pension. Min läkare försäkrade mig sedan om att det med min bakgrund nog lönar sig att söka pension, berättar Anne.

Anne fick ett utlåtande från öronpolikliniken och företagsläkaren skrev ett läkarutlåtande B. Arbetsgivaren skickade sitt eget utlåtande till Keva om hur Anne klarar av arbetet och om de krav arbetet ställer.

- Jag sökte delinvalidpension elektroniskt i Kevas tjänst Dina pensionsuppgifter. Det gick lätt att söka pension och jag fick också råd när jag ringde Kevas kundtjänst.

- Jag fick ett positivt förhandsbeslut från Keva överraskande snabbt. Sedan kom jag överens om arbetsarrangemangen med min arbetsgivare och meddelade Keva att jag vill gå i delinvalidpension i början av augusti 2019. Jag var 58 år då.

Nu är livet skönt

I dag ansvarar Anne för arbetet med parrelationer i Lempäälä församling, alltså hon har också fått nya arbetsuppgifter. Anne har utbildat sig till en s.k. Solmu-rådgivare vid sidan av arbetet och på hösten inleder hon en grundkurs om känsloinriktad parterapi. Den nya uppgiften har öppnat helt nya vyer.

- Arbetsarrangemangen och den nya arbetsbilden har varit jättebra. Min arbetstid är nu 20 timmar i veckan och den tiden orkar jag jobba för fullt. Tidigare hade jag i åratal bara väntat på pensioneringen medan jag nu undrar om jag över huvud taget ska nännas gå i pension, säger Anne.

- Mina krafter har tilltagit och jag har fått ett nytt liv. Det har lett till en positiv spiral. Nu har jag också krafter i min roll som hustru, mamma, dotter, vän och mommo. Jag orkar också allt bättre ta hand om mig själv.

- Om jag har krafter kvar och arbetet är meningsfullt går jag inte nödvändigtvis i pension genast när det blir möjligt. Sannolikt funderar och räknar jag närmare när saken blir aktuell. Min man är ett par år äldre än jag så att det kan också inverka på mitt beslut.

Det lönar sig att ta reda på de egna möjligheterna att lätta på arbetet

- Folk tror ofta att det är jättesvårt och krångligt att få lättare arbetsuppgifter. Tidigare tänkte jag själv också på samma sätt. Jag uppmuntrar alla som har stora problem med att orka arbeta att ta reda på de egna möjligheterna och överväga olika lösningar. Det är ingen vits att streta på, sök hellre olika alternativ, uppmuntrar Anne.

Anne bedömer också att även arbetsgivarna oftast vill stödja arbetstagarnas ork i arbetet. Det är säkert bättre också för arbetsgivaren att arbetstagaren har halv arbetstid och då har krafter att arbeta än att arbetstagaren har hellånga arbetsdagar men hela tiden är sjukskriven.

- Jag vill rikta ett stort tack till företagshälsovården och min egen företagsläkare som kunde vägleda mig i rätt riktning. Jag tackar också min arbetsgivare som gav mig möjlighet att omarrangera mitt arbete, säger Anne avslutningsvis.