Marjut gick i pension från uppgifter inom ekonomiförvaltningen, men hinner också som pensionerad jobba lite

Pensioner Kunderna berättar
Pensioner Kunderna berättar

Marjut Erikssons karriär bestod av uppgifter inom ekonomiförvaltningen i församlingar, i kommunen och på privata sidan. För ett tag sedan gick hon i ålderspension från tjänsten som ekonomidirektör i Salo församling. Som pensionerad tycker hon att det bästa är att man inte behöver förbinda sig till någonting och att livet är fritt från tidtabeller. En del arbete tänker hon ändå göra också som pensionerad.

Marjut Eriksson arbetade inom ekonomiförvaltning och personalförvaltning hela sitt liv. Till sin utbildning är Marjut redovisningsmerkonom, hon inledde sin yrkeskarriär genast efter handelsinstitutet.

- Jag har alltid tyckt om siffror, det var säkert därför som jag valde ekonomiförvaltning. I början arbetade jag i den privata sektorn i Åbo och i huvudstadsregionen. Sedan flyttade jag till Egentliga Finland till Särkisalo och började arbeta som ekonomisekreterare hos kommunen 1988. Det var en stor förändring att flytta från huvudstadsregionen till en liten ort och att byta arbetsplats från den privata sektorn till den offentliga. Det var lite som ett hopp ut i det okända. På den tiden var ännu administrativ bokföring i bruk i kommunerna och församlingarna och man höll först på att gå över till ett bokföringssätt som liknar det nuvarande, kommer Marjut ihåg.

- I en liten kommun är det dessutom så att alla känner alla och när man jobbade på kommunen så verkade alla ha en åsikt om kommunens angelägenheter.

Marjut-Eriksson-nettisivuille.png

Vid de tiderna gjorde Marjut också lokaltidningen och hade en egen revisionsbyrå som bisyssla. Dessutom började hon 1999 som ekonom i bisyssla i Särkisalo församling.

- Nu när man tänker efter så är det svårt att förstå hur man orkade med allt. Efter det övergick jag också blott och bart till uppgiften som bokförare vid Salo-Uskela församling och jobbade där åren 2004–2009.

Stor församlingssammanslagning förde med sig mer ansvar

År 2009 trädde en kommunsammanslagning i Salo region i kraft där 10 kommuner och med dem lika många församlingar sammanslogs. Det var räknat i antal kommuner Finlands största kommunsammanslagning.

- År 2009 blev jag byråchef vid Salo församlings ekonomibyrå. Ett par år efter det blev jag ekonomidirektör i församlingen. I församlingen ansvarar ekonomidirektören för ekonomin, personalen och fastigheterna. Som ekonomidirektör hade jag mycket ansvar och arbetet var därmed tyngre. Jag hade ju medarbetare så allting behövde jag inte göra själv, säger Marjut.

- Församlingssammanslagningen var inte helt enkel. Att sammanfoga tio olika arbetskulturer var inte lätt och naturligtvis förekom det ändringsmotstånd. Inom ekonomiförvaltningen var fördelen i varje fall den att alla församlingar hade haft samma administrativa programvara i bruk. Men de övriga programvarorna var inte likadana och till exempel saknade en del församlingar tidsbeställningsprogram helt. Redan före sammanslagningen jobbade man med programvarorna och de olika praxisarna.

Marjut berättar att med tiden har de goda sidorna med sammanslagningen visat sig. Man har till exempel märkt att man kan erbjuda församlingsborna mångsidigare tjänster. I samband med förändringen sades ingen upp utan alla fick en tjänst. Behovet av personal minskade men det minskade behärskat till exempel via pensioneringar.

- I slutet av min yrkeskarriär var uppgifterna inom personalförvaltningen dem jag trivdes bäst med. Personalärenden skiljer sig mycket från ekonomiärenden för alla anställda är individer och därför finns där mer utmaningar och arbetet är intressantare. Jag hade velat inverka på personalens välbefinnande ännu mer, säger Marjut fundersamt.

I pension genast när det var möjligt

Marjut gick i pension genast när det var möjligt för henne. Före den officiella pensioneringsdagen var hon ledig och på semester omkring ett halvt år.

- Jag hade beslutat redan 2011, när jag blev ekonomidirektör, att jag går i pension genast när det är möjligt, så krävande var arbetet. Jag kollade mitt pensionsbelopp med hjälp av Kevas pensionskalkylatorer och i själva verket förstärkte det mitt beslut – om jag hade arbetat cirka ett och ett halvt år till fram till min målsatta pensionsålder, hade pensionsbeloppet inte stigit så mycket att det hade påverkat mitt beslut.

Marjut sökte pension via Kevas tjänst Dina pensionsuppgifter.
- Sedan gick det snabbt. En förmiddag i maj gjorde jag ansökan och på kvällen vid sjusnåret kom det redan ett meddelande om beslutet i min e-post. Också arbetspensionskortet kom sedan efter en vecka, säger Marjut med förvåning i rösten.

Det bästa som pensionär är den fria tidtabellen

Även om det gått bara en kort tid från det Marjut gick i pension har hon en klar åsikt om de bästa sidorna med pensioneringen.

- Det bästa har varit att man inte behöver förbinda sig till någonting. Tidtabellen är nu så mycket friare, jag kan göra vad som faller mig in. Minnet fungerar nu också mycket bättre, säger Marjut glatt.

Coronatiden har i någon mån ställt till oreda i förhandsplanerna.

- Jag hann vara på semester i tre veckor i södern innan coronaviruset slog till. Efter det har tiden gått på stugan, på fisketurer och med skötsel av barnbarn.

- Lite har jag arbetat också. Jag hjälper till med ekonomiärenden i min kompis företag, cirka 10 timmar i veckan. Uppgifterna består av jobb på ekonomisk gräsrotsnivå, det vill säga till exempel hantering av fakturor. Det är inte stressande och innebär inget större ansvar så det kan man bra göra också som pensionerad, säger Marjut.

Tips för den som ska bli pensionerad

Marjut har, också på sitt arbetes vägnar, i någon mån följt med människor som ska gå i pension och märkt att om en människa inte har någonting annat än sitt jobb kan det bli problem när man går i pension.

- I synnerhet om man överraskande hamnar bort från jobbet och i pension kan det vara verkligt besvärligt. Om man inte har familj, barnbarn eller hobbyer kan det kännas som att allt tar slut med en gång när man går i pension. Då kan det dröja länge innan man hittar ett nytt sätt att leva. I sådana fall rekommenderar jag kurser som förbereder för tiden som pensionär där man funderar på den egna pensioneringen.

- Utöver detta ger individuella lösningar, som till exempel partiell förtida ålderspension, fortsatt arbete eller arbete vid sidan av pensionen flexibilitet och en chans att vänja sig vid att vara pensionerad, är Marjuts tips.