Livslängdskoefficienten har fastställts för 2021

Pensioner
Pensioner

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt livslängdskoefficienten för 2021. Livslängdskoefficienten är 0,94984.

Den fastställda livslängdskoefficienten minskar de ålderspensioner enligt arbetspensionslagen som börjar betalas år 2021 eller därefter med 5,016 procent för personer som är födda 1959.

Livslängdskoefficienten minskar också de invalidpensioner enligt arbetspensionslagarna som beviljas på grundval av arbetsoförmåga som börjar 2021, med undantag av andelen för pension för återstående tid på vilken livslängdskoefficienten inte tillämpas.

Livslängdskoefficienten inverkar också på de familjepensioner, partiella förtida ålderspensioner och arbetslivspensioner i enlighet med arbetspensionslagarna som beviljas 2021.

Avsikten med livslängdskoefficienten är att i enlighet med hur den förväntade genomsnittliga livslängden förändras anpassa pensionsutgiften och nivån på de nya arbetspensioner som börjar betalas. Om den genomsnittliga livslängden fortsätter att öka, minskar livslängdskoefficienten pensionerna.

Syftet med den är att arbetstagarna ska kompensera livslängdskoefficientens minskande effekt på pensionen genom att fortsätta längre i arbetslivet.