Kilometervis av arkiv flyttades

Hållbarhet Keva
Hållbarhet Keva

Under år 2018 flyttade Keva totalt ca 4,5 hyllkilometer med arkivmaterial till säkra och moderna lagerutrymmen utanför Kevas kontorshus.

Keva inledde sin verksamhet 1964, och således har det hos arbetspensionsförsäkraren samlats rikligt med arkiv. När en del av pappersarkiven flyttades till de nya lagerutrymmena tryggades en säker och modern förvaring för data som inte kan överföras i elektronisk form. 

Papper arkiveras numera mycket mindre än tidigare, eftersom merparten av dokumenten sparas elektroniskt i ärendehanteringssystemet.