Keva reviderade sina verksamhetsprinciper

Hållbarhet Keva
Hållbarhet Keva

Code of Conduct, våra verksamhetsprinciper, formulerades om för de Kevaanställdas dagliga bruk.

Kevas styrelse godkände det första dokumentet som sammanfattade verksamhetsprinciperna år 2017. Nu har den av styrelsen godkända uppförandekoden, Code of Conduct komprimerats rejält för webbmiljön, och den är mer läsarvänlig än tidigare.

Vid revideringen låg fokus främst på innehållet och det sätt på vilket uppförandekoden presenteras. Den primära målgruppen är Kevas personal. Utöver på finska har Code of Conduct också publicerats på svenska och engelska.

Verksamhetskulturen på Keva och i övriga organisationer förändras långsamt. Trots det är det skäl att tidvis se över och uppmärksamma rätta sätt att agera och fatta beslut. Den arbetsgrupp som genomförde revideringen uppskattar att verksamhetsprinciperna kommer att ge de Kevaanställda goda idéer för det egna dagliga arbetet.

Många finländska organisationer har en sammanfattning av sin Code of Conduct som är avsedd för externa service- eller varuleverantörer och som organisationens partner ska åta sig att följa. I samband med denna revidering upprättades inga separata externa verksamhetsprinciper för Keva, men ny Code of Conduct har nu publicerats på vår webbplats där också externa intressenter kan ta del av dem.