Keva med och påverkar staternas klimatåtgärder

Ekonomi och investering Hållbarhet
Ekonomi och investering Hållbarhet

Keva deltar i en gemensam front med över 450 globala investerare som vädjar till staterna att motverka klimatförändringen.

Det handlar här om ett årligt verktyg för sampåverkan för investerare. I år deltar totalt 456 internationella investerare med sammanlagda placeringstillgångar på ca 41 000 miljarder US-dollar.

Påverkan är en central del av Kevas ansvarsfulla investeringar.

– Investerarnas förväntningar gentemot staterna har skärpts allt efter som klimatåtgärderna blir mer akuta, säger Kirsi Keskitalo, biträdande direktör för ansvarsfulla investeringar på Keva.

– Den nu undertecknade vädjan uppmanar staterna bland annat att höja sina klimatmål, föra en stark klimatpolitik för att nå målen och förbinda sig till rapportering av klimatrisker, framhåller hon.

Målet är att de nationella klimatmålen ska begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, och strävan är att nå målen med nettonollutsläpp senast 2050.

Kirsi Keskitalo anser det vara viktigt att påverka staterna, eftersom staternas åtgärder skapar omvärlden och förutsättningarna för företagen att motverka klimatförändringen.

– Klimatförändringen är ett fenomen på systemnivå, vilket för investerare innebär att man inte kan skydda sig mot de placeringsrisker som den orsakar genom uteslutning eller diversifiering. Det enda sättet att påverka en sådan risk är att påverka de aktörer som orsakar klimatförändring, säger Keskitalo.

Keva verkar som en aktiv delägare i sina placeringsobjekt och påverkar globalt genom sitt partnernätverk och i samarbete med andra investerare. Påverkansarbetet stöder Kevas investeringsverksamhet i uppgiften att trygga finansieringen av det lagstadgade pensionsskyddet.

Keva deltog i investerarnas vädjan till staterna att motverka klimatförändringen för första gången 2017. År 2020 uteblev den gemensamma vädjan på grund av Covid-19-pandemin.

Vädjan offentliggjordes före mötet av G7-ländernas ledare i Storbritannien.

Läs mer