Inverkan av strejken på pensioner och yrkesinriktad rehabilitering

Pensioner
Pensioner

Om du får pension som omfattas av inkomstgränser beaktas strejkunderstöd inte som förvärvsinkomst vid kontrollen av inkomsterna. Under strejken tjänar man inte in pension, vilket i någon mån inverkar på det kommande pensionsbeloppet. Strejken kan också inverka på yrkesinriktad rehabilitering.

Strejkunderstödets inverkan på inkomstgränserna för pensioner

Om du får pension som omfattas av inkomstgränser beaktas strejkunderstöd inte som förvärvsinkomst vid kontrollen av inkomsterna. Det har med andra ord ingen inverkan på utbetalningen av pensionen. Som arbetsinkomst beaktas endast de arbetsinkomster som omfattas av pensionsavgifter, och strejkunderstöd är inte sådan arbetsinkomst.

Ålderspension och partiell förtida ålderspension är inte förknippade med några inkomstgränser, vilket betyder att strejkunderstöd inte inverkar på utbetalningen av dessa pensioner.

På strejkunderstöd betalas inte heller arbetstagarens pensionsförsäkringsavgift.

Det är möjligt att pension inverkar på strejkunderstödets belopp. Det lönar sig att kolla detta med den som betalar ut strejkunderstödet.

Strejkens inverkan på pensionsintjäningen

Under strejken får du inga arbetsinkomster och därför tjänar du inte in pension för denna tid. Detta inverkar i någon mån på det kommande pensionsbeloppet.

Du tjänar inte heller in pension av strejkunderstödet, vilket minskar pensionsintjäningen.

En laglig strejk leder emellertid inte till några avbrott i anställningen.

Strejkens inverkan på klienter inom yrkesinriktad rehabilitering

Om du är i arbetsprövning inom ramen för yrkesinriktad rehabilitering och blir permitterad eller om din arbetsprövning avbryts på grund av strejk eller en lockout från arbetsgivarens sida, fortsätter Keva att betala ut rehabiliteringspenning om avbrottet är kort, under en månad. En förutsättning för utbetalning är att din arbetsprövning fortsätter efter avbrottet.

Om strejken drar ut på tiden avbryter Keva utbetalningen av din rehabiliteringspenning från början av månaden efter den då arbetsprövningen avbryts. Vi återupptar utbetalningen av rehabiliteringspenningen när arbetsprövningen igen fortsätter.

Om din arbetsprövning inte kan inledas på grund av strejken är det möjligt att skjuta upp starttidpunkten för arbetsprövningen. Avtala med din arbetsgivare om det.

Om din arbetsprövning avbryts på grund av strejken eller om tidpunkten för arbetsprövningen flyttas, meddela Keva detta omgående. Du kan göra det i meddelandetjänsten i tjänsten Min pension.

Strejkunderstödet har ingen inverkan på den rehabiliteringspenning som betalas ut.

Det är möjligt att rehabiliteringspenningen inverkar på strejkunderstödets belopp. Det lönar sig att kolla detta med den som betalar ut strejkunderstödet.