Inlärningsspelet Vägar till arbetsförmåga som stöd för fortsatt arbete

Arbetsförmåga Tjänster
Arbetsförmåga Tjänster

God arbetsmiljöledning grundar sig på förutseende och stöd för det dagliga arbetet. Arbetsgivarna, cheferna och företagshälsovårdsenheterna gör klokt i att också förbereda sig för situationer i vilka arbetstagarnas arbetsförmåga blir nedsatt och det är osäkert om de kan fortsätta att arbeta.

Kevas nya inlärningsspel Työkykypolkuja är avsett för HR-aktörer, chefer och företagshälsovårdsenheter.

Spelet kan spelas i grupper antingen på distans eller i fysiska workshoppar. Under spelets gång gör spelarna olika val som grundar sig på exempelpersonernas arbetsförmåga och organisationens verksamhetsmodeller, diskuterar olika alternativ och går vidare enligt svaren. Spelets gång styr diskussionen om processerna för stöd för arbetsförmågan, olika aktörers roller och samarbetet för att stödja fortsättning i arbetet för partiellt arbetsföra personer.

Spelet som en del av workshoppen för chefer hos Riihimäki stad

Riihimäki stad var bland de första som fick testa spelet. Spelet utgjorde en del av de workshoppar om arbetsmiljöledning som ordnades för cheferna. - Deltagarna rycktes med av inlärningsspelet och kommenterade de teman som behandlades i spelet ur perspektiv för sitt eget arbete och Riihimäki stads praxis, och såtillvida ledde spelet till önskade reaktioner, berättar personalutvecklingschef Päivi Ojanen.

I workshoppen i Riihimäki deltog också representanter för företagshälsovården, vilket möjliggjorde en diskussion om samarbetet mellan företagshälsovården och cheferna för att lösa problem med arbetsförmågan. Enligt Ojanen åskådliggjorde resultatet av spelet och de alternativa scenarierna för kostnader för arbetsoförmåga för arbetsgivaren på ett bra sätt betydelsen av god arbetsmiljöledning och dess genomslagskraft också ur ett ekonomiskt perspektiv.

Bli bekant med begreppen inom stödet för arbetsförmågan

Samordnare för arbetsförmågan Jaana Haavisto deltog i workshoppen och berömmer också spelets praktiska anknytning: - Spelet konkretiserade de centrala begrepp som förekommer i samband med problem med arbetsförmågan. Nu blev alla åtminstone bekanta med termen yrkesinriktad rehabilitering. Också det blev klart vad problemen med arbetsförmågan kostar för arbetsgivaren och arbetstagaren.

Spelet Työkykypolkuja kan utnyttjas vid genomgången av organisationens egna processer och är till exempel förenligt med målen för modellen för aktivt stöd eller strategisk arbetsmiljöledning. - Under spelets gång diskuterade vi faktiskt också bland annat vår egen verksamhetsmodell för tidigt stöd, säger Haavisto.