Inkomsterna syns på olika sätt i pensionsutdraget och pensionskalkylatorn jämfört med tidigare år

Pensioner
Pensioner

När du uppskattar ditt pensionsbelopp i tjänsten Dina pensionsuppgifter, används de uppgifter som Keva känner till vid beräkningen i pensionskalkylatorn. Samma inkomster framgår av ditt pensionsutdrag.

Din arbetsgivare anmäler dina inkomster till Keva. Sedan inkomstregistret infördes, dvs. från ingången av 2019, registreras inkomsterna i pensionsutdraget varje månad. Tidigare anmälde arbetsgivarna uppgifter om inkomsterna till Keva endast på årsnivå. På grund av detta syns inkomster från början av 2019 i pensionsutdraget redan före årets slut. Nu ser du i utdraget alltså de inkomster som beaktats fram till bildandet av utdraget.

Hos vissa personer kan den månatliga inkomsten dock synas med en fördröjning i pensionsutdraget, eftersom alla arbetsgivare inte har hunnit anmäla uppgifterna till inkomstregistret i tid. Därför kan den uppskattade inkomsten också i pensionskalkylatorn vara lägre än den faktiska. Du kan kontrollera i pensionsutdraget vilka av dina inkomster som redan har registrerats.