Indexhöjning i början av 2024 – preliminära uppgifter publiceras i slutet av augusti

Pensioner
Pensioner

Kevas kundrådgivning har redan i början av augusti fått svara på frågor om arbetspensionsindexet för 2024 och när det lönar sig att gå i pension. De preliminära uppskattningarna av indexet publiceras i slutet av augusti och social- och hälsovårdsministeriet fastställer arbetspensionsindexet i slutet av oktober. Om du överväger att gå i pension är det bra att komma ihåg att fortsättning i arbetet ger mer pension.

I fjol var läget på grund av den höga inflationen exceptionellt när arbetspensionsindexet ökade betydligt mer än lönekoefficienten. Därför fick de som gick i pension under år 2022 en större indexhöjning än de som pensionerade sig i början av 2023.

Kevas kunder har redan i början av augusti frågat hur indexen ser ut i år. Än så länge kan vi inte svara på det. Preliminära uppgifter om indexen för 2024 publiceras i slutet av augusti. De slutliga indexen fastställs av social- och hälsovårdsministeriet i slutet av oktober.

Om du uppnår din lägsta ålder för ålderspension senast 30.11.2023 och funderar om det lönar sig att gå i pension i slutet av 2023 eller genast i början av 2024, vänta då på att de preliminära uppgifterna publiceras och att indexen fastställs i slutet av oktober, och fatta det slutliga beslutet efter det. Kom ihåg att du måste säga upp dig från ditt arbete senast den 31 oktober om du vill gå i pension den 1 december. Kontakta med andra ord din arbetsgivare i god tid med anledning av pensioneringen.

Fortsättning i arbetet ger mer pension

Kevas pensionsdirektör Eija Korhonen påminner att varje månad i arbete efter att pensionsåldern uppnåtts ökar pensionsintjäningen under yrkeskarriären med 0,4 procent.

- Om du arbetar i ett år efter den egentliga pensionsåldern blir uppskovsförhöjningen 4,8 procent. Därtill tjänar du in mer pension på 1,5 procent per år av arbetsinkomsterna, berättar Eija Korhonen.

Till exempel i fjol kunde pensionen, om personen fortsatte att arbeta i början av 2023, efter några månader i arbete bli lika stor som eller högre än vad den skulle ha varit om personen hade gått i pension i slutet av 2022.

- Pensionen är i allmänhet mindre än lönen.  Om du går i pension och får 1 500 euro per månad och jämför beloppet till exempel med tre månaders ytterligare arbete med en månadslön på 3 000 euro så förlorar du fram till början av mars 4 500 euro i bruttoinkomst, räknar Eija Korhonen.

Om du redan har gått i pension

Om du redan har gått i pension får du personlig information om ditt pensionsbelopp 2024 i årsbrevet som du får i december eller januari.

Du har möjlighet att själv beräkna höjningen av pensionen i slutet av oktober när de slutliga indexen har fastställts.

Ytterligare information meddelas senare

Vi kommer att publicera en nyhet om indexen efter att de preliminära uppgifterna har offentliggjorts senast i början av september samt i slutet av oktober när indexen har fastställts.