Fastställande av veterinärernas åtgärdsarvoden i kommunsektorn för år 2023

Arbetsgivarens anvisningar
Arbetsgivarens anvisningar

Åtgärdsarvodena för 2023 för veterinärerna i kommunsektorn ska fastställas av kommunens kollegiala organ.

År 2023 är arvodenas maxbelopp 54 083,52  euro.

Skicka beslut om fastställda åtgärdsarvoden till Keva per e-post till adressen palvelussuhderekisteri@keva.fi senast 31.1.2023.