Det lönar sig att höja skattesatsen för pensionen själv i tjänsten Dina pensionsuppgifter

Pensioner
Pensioner

Vill du höja skattesatsen för pensionen? Du kan göra det själv i tjänsten Dina pensionsuppgifter. Tjänsten är öppen varje dag dygnet runt.

När du använder tjänsten Dina pensionsuppgifter undviker du också att hamna i telefonkö: det är nämligen ofta rusning i vår telefontjänst i början av året.

Om du av någon anledning inte kan använda tjänsten Dina pensionsuppgifter kan du också höja skattesatsen genom att ringa till vår pensionsrådgivning.

Du kan ändra skattesatsen när som helst under året

Du kan själv höja skattesatsen när som helst antingen i tjänsten Dina pensionsuppgifter eller genom att meddela Keva direkt.

Om du märker att förskottsinnehållningen i början av året har verkställts till ett för stort belopp har du hela året på dig att ändra skattesatsen. Du behöver med andra ord inte göra det genast i början av året. Om du vill sänka skattesatsen, kontakta då Skatteförvaltningen antingen elektroniskt eller per telefon.