Den pensionsutgiftsbaserade avgiften fortsätter

Arbetsgivarens anvisningar
Arbetsgivarens anvisningar

Keva meddelade tidigare att den pensionsutgiftsbaserade avgiften skulle avskaffas under de kommande åren och att den skulle ersättas med en utjämningsavgift i enlighet med förslaget i samband med vård- och landskapsreformen.

Keva har nu i augusti 2019 sett över utjämningsavgiftens inverkan på förändringarna i kommunernas betalningsandelar exklusive landskapen. I nuläget ser Keva det inte som ändamålsenligt att införa en utjämningsavgift. Införandet av utjämningsavgiften kan övervägas på nytt när vårdreformens struktur är mer klarlagd.
Den pensionsutgiftsbaserade avgiften fortsätter tills vidare oförändrad.