De pensionstagare som bor utomlands får boendeanmälan i år vid olika tidpunkter under året

Pensioner
Pensioner

De pensionstagare som bor utomlands har tidigare fått breven med boendeanmälan från Keva i slutet av januari. Från och med 2019 postar vi breven i flera omgångar under året.

Pensionstagare som bor utomlands ska meddela Keva sina adressuppgifter en gång per år senast när brevet med boendeanmälan har anlänt. Anmälan ska göras också i det fall att adressen inte har ändrats.

Det lönar sig att göra boendeanmälan elektroniskt i tjänsten Dina pensionsuppgifter. Det går enkelt och snabbt att göra anmälan på nätet, och dessutom får Keva direkt tillgång till den.

Anmälan kan göras elektroniskt redan innan Kevas brev har kommit och i det fallet skickar vi inte något brev.