De nya skatteprocenten trädde i kraft i februari

Pensioner
Pensioner

De nya skatteprocenten för 2020 trädde i kraft i början av februari. Keva har fått de nya uppgifterna om förskottsinnehållning direkt från skattemyndigheten. Nya pensionstagare ska lämna sitt skattekort för pension direkt till Keva.

Vi skickade ett årsbrev till alla våra pensionstagare i december–januari med bland annat information om pensionsbeloppet 2020. Förskottsinnehållningen på din pension har i januari emellertid ännu beräknats med skatteprocenten för 2019 och därför kan pensionen i februari i och med den nya skatteprocenten avvika något från beloppet i januari.

Om du vill höja skatteprocenten för 2020 kan du själv meddela en högre skatteprocent till Keva. Enklast gör du det elektroniskt i tjänsten Dina pensionsuppgifter.

Om du anser att din skatteprocent är för hög, be då skattemyndigheten beräkna skatteprocenten på nytt.

Nya pensionstagare ska beställa ett skattekort för pension

Om du är ny pensionstagare behöver du ett eget skattekort för pensionen. Beställ det nya skattekortet från Skatteförvaltningen. Utan skattekort för pension är förskottsinnehållningen på pensionen 40 %.

Om du fortsätter att arbeta vid sidan av pensionen behöver du fortfarande också ett skattekort för löneinkomsten.

Ändringar i uppgifterna om utbetalningen av pensionerna ska lämnas två veckor före utbetalningsdagen

Om du vill ändra din skatteprocent eller till exempel ditt bankkonto, ska dessa uppgifter vara Keva till handa två veckor före den följande pensionsutbetalningsdagen. Du ändrar dina uppgifter enklast i tjänsten Dina pensionsuppgifter.