De aktiebolag som är Kevas medlemssamfund betalar den lönebaserade pensionsavgiften på hösten

Arbetsgivarens anvisningar Corona
Arbetsgivarens anvisningar Corona

Coronaepidemin leder till betydande ekonomiska utmaningar för många av Kevas samfund, såväl aktiebolag, föreningar, stiftelser som andelslag.

På grund av den aktuella undantagssituationen senarelägger vi tillfälligt förfallodagarna för den lönebaserade pensionsavgiften för dessa medlemssamfund.

Förfallodagarna för den lönebaserade pensionsavgiften för april, maj, juni och juli 2020 senareläggs med fyra månader. Från och med augusti faktureras den lönebaserade pensionsavgiften enligt de normala förfallodagarna; till exempel 20.8.2020 förfaller fakturorna för både april och augusti.

De medlemssamfund som beslutet gäller kan emellertid betala den lönebaserade pensionsavgiften också enligt den normala faktureringstidtabellen.

Ytterligare information: elakevakuutusmaksut(snabel-a)keva.fi