Automatiserade kostnadsersättningar har lett till snabbare utbetalning

Digitalisering Pensioner Tjänster
Digitalisering Pensioner Tjänster

Keva ersätter klienternas kostnader till följd av yrkesinriktad rehabilitering eller medicinska tilläggsutredningar som behövs vid ansökan om invalidpension. Keva har målmedvetet främjat den elektroniska ansökan av kostnadsersättningar och automatisering av besluten. Det har lett till att ersättningen kan betalas ut allt snabbare till klienterna.

Keva fattade beslut om 7 761 ansökningar om kostnadsersättning 2018. Nästan 85 % av alla ansökningar och beslut om kostnadsersättning hänför sig till yrkesinriktad rehabilitering.

- De som studerar med stöd av yrkesinriktad rehabilitering är den största och långvarigaste klientgruppen hos oss. Vi betalar bland annat ersättning för resor och hyror på studieorten till dem. De är klienter hos oss mellan ett halvt år och fyra år, oftast i ett par års tid, säger servicechef Kirsi Kokki.

Automatisering har lett till snabbare utbetalning av ersättning

En av de främsta orsakerna till automatiseringen var att handläggningen av ansökningarna i början av året och på hösten brukade bli överbelastad när alla studeranden samtidigt skickade in sina ansökningar om kostnadsersättning till Keva.

- Till en början, i juni 2018, kom 43 % av ansökningarna via tjänsten Dina pensionsuppgifter och av dem behandlades ungefär 11 % automatiskt. I mars 2019 fick vi redan in 70 % av ansökningarna via tjänsten och 25 % av dem behandlades automatiskt, berättar Kirsi.

När ansökan kan handläggas automatiskt betalas ersättningen till klienten på ett par dagar. Om ansökan kommer in till Keva på papper så går det cirka två veckor från det att klienten har skickat in ansökan till Keva innan ersättningen finns på klientens konto.

På Keva är det handläggningen av rutinmässiga ansökningar om kostnadsersättning som har automatiserats. Personalen får då mer tid över att handlägga de mer krävande fallen av kostnadsersättning.

- Beslut om kostnadsersättning kan fattas automatiskt om vissa bestämda villkor uppfylls. Sedan gör vi regelbundna manuella kontroller och kvalitetssäkring utifrån interna regler i systemet. Dessutom kan vilken som helst ansökan kontrolleras i efterskott, säger Kirsi Kokki.

Klienterna har varit nöjda

Ansökan om kostnadsersättning lyckas bäst via tjänsten Dina pensionsuppgifter. Om klienten inte är van vid att söka elektroniskt tillråds hen att ringa till kostnadsersättningsteamets servicenummer. Ansökan kan fyllas i tillsammans med kundbetjänaren.

- När klienten en gång har gått igenom ärendet med kundbetjänaren per telefon har det gått bra att använda tjänsten nästa gång, berättar Kirsi.

Också själva ansökningstjänsten har utvecklats så att den är mer informativ och mer lättanvänd än tidigare.

- Vi har fått bra respons när vi har intervjuat våra klienter. Klienterna upplever att den elektroniska ansökan är lätt att fylla i. Klienterna har också varit nöjda med att ersättningen kommer in på kontot snabbare än tidigare. Klienterna har dessutom slutat ringa upp oss för att påskynda ärendet, och vi får inte längre onödiga förfrågningar om i vilket skede handläggningen är, säger Kirsi Kokki förnöjt.