Arbetspensionsindexet och lönekoefficienten för 2024 har fastställts

Pensioner
Pensioner

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt indextalen beträffande arbetspensionsskyddet för 2024.

Arbetspensionsindexet för 2024 är 3037, vilket betyder en höjning med cirka 5,7 procent i pensionerna i början av 2024. Som lönekoefficient fastställdes 1,637. Jämfört med 2023 stiger lönekoefficienten med cirka 5,1 procent.

Arbetspensionsindex

De löpande arbetspensionerna justeras årligen med arbetspensionsindex. Arbetspensionsindexet för 2024 är 3037, vilket betyder en höjning med cirka 5,7 procent i pensionerna i början av 2024.

Exempel och beräkningsformel för höjning av en löpande arbetspension

Personens pension har varit 1 500 euro i månaden år 2023. Pensionsbeloppet höjs till nivån för år 2024 genom att multiplicera pensionsbeloppet med arbetspensionsindexet för 2024 och dividera det med arbetspensionsindexet för 2023. Alltså 1 500 x 3037/2874 = 1 585.

År Arbetspensionsindex Exempel på arbetspensionens belopp, euro/månad
2023 2874 1 500 1 800 2 000  2 500
2024 3037 1 585 1 902  2 113  2 642

 

Beloppet av den löpande pensionen 2024 kan du beräkna själv enligt följande: ditt nuvarande pensionsbelopp x 3037 / 2874 = ditt nya pensionsbelopp.

Exemplen är bruttopensioner före skatt. De nya skatteprocenten träder i kraft i februari 2024. På pensionen i januari innehålls skatt enligt samma skatteprocent som år 2023.

Pensionstagarna får personligen information om sitt pensionsbelopp för 2024 i årsbrevet. Breven börjas postas 18.12.2023 till de pensionstagare som har arbetat i en kommun, ett välfärdsområde, inom kyrkan, FPA och Finlands Bank. Breven till de pensionstagare som har arbetat hos staten postas från och med den andra veckan i januari. Alla pensionstagare kan läsa årsbrevet elektroniskt i tjänsten Min pension efter ovannämnda dagar.

Lönekoefficient 2023

Lönekoefficienten används vid beräkning av en begynnande arbetspension. När du går i pension justeras årsinkomsterna för varje år till nivån för det år då pensionen börjar löpa.

Lönekoefficienten för 2024 är 1,637. Jämfört med 2023 stiger lönekoefficienten med cirka 5,1 procent.

Indexen och pensionskalkylatorerna i tjänsten Min pension

Indexen för år 2024 kommer att införas i pensionskalkylatorerna i tjänsten Min pension först i början av 2024. Du kan själv beräkna ditt pensionsbelopp för 2024 redan innevarande år enligt följande:

  • Om du ska gå i pension i december 2023, lägg till 5,7 procent på det pensionsbelopp som kalkylatorn ger.
  • Om du ska gå i pension i januari eller senare år 2024, lägg till 5,1 procent på det pensionsbelopp som kalkylatorn ger.