Ansökan om arbetslivsutvecklingspengar förnyas 2023

Arbetsförmåga Arbetsgivarens anvisningar Tjänster
Arbetsförmåga Arbetsgivarens anvisningar Tjänster

Arbetslivsutvecklingspengar som är en finansiering avsedd för att minska riskerna för arbetsoförmåga kan framöver sökas hos Keva i två omgångar.

År 2023 finansierar vi projekt för utveckling av arbetslivet med ett belopp om totalt 600 000 euro. Den första ansökningsomgången 2023 går ut 28.4.2023 och den andra 15.9.2023. Arbetslivsutvecklingspengar beviljas efter konkurrens.

Finansieringsvillkoren för arbetslivsutvecklingspengar har reviderats. I fortsättningen kan utvecklingspengar också användas för lönekostnaderna för en projektarbetare inom den egna organisationen. Finansieringsvillkoren har publicerats på vår webbplats.

Stöd för ansökan om utvecklingspengar under ansökningsomgången våren 2023

Vi erbjuder stöd och information för ansökan om utvecklingspengar för de organisationer som söker finansiering i vårens ansökningsomgång. Delta i våra webbinarier:

15.2 kl. 9–10 Information om arbetslivsutvecklingspengar – februari

8.3 kl. 14–15 Information om arbetslivsutvecklingspengar – mars

Webbinarierna är på finska.

För en personlig konsultation om ansökan om arbetslivsutvecklingspengar, kontakta kundchefen för din organisation.

Ytterligare information om ansökningsomgången hösten 2023

I fråga om den ansökningsomgång som går ut hösten 2023 kommer vi också att revidera bedömningsgrunderna och anvisningarna för ansökan för de projekt som finansieras. Vi publicerar ytterligare information om ändringarna på vår webbplats under våren 2023.

Ytterligare information

Taina Tuomi, utvecklingschef, taina.tuomi(snabel-a)keva.fi

Satu Ijäs, servicespecialist, satu.ijas(snabel-a)keva.fi