Åtgärder när partiellt arbetsföra övergår till ett välfärdsområde

Arbetsförmåga Pensioner Välfärdsområden
Arbetsförmåga Pensioner Välfärdsområden

Om du får delinvalidpension, invalidpension eller rehabiliteringsförmån från Keva sköter Keva dina ärenden också i fortsättningen även om du övergår från kommunsektorn till arbete i ett välfärdsområde. Om du har utmaningar med arbetsförmågan och med att klara av arbetet, är det viktigt att uppgift om ditt behov av stöd för arbetsförmågan och om din aktuella situation också förmedlas till den nya organisationen. Läs närmare vad du ska göra i samband med förändringen.

Om du får delinvalidpension, invalidpension eller rehabiliteringsförmån från Keva sköter Keva dina ärenden också i fortsättningen även om du övergår från kommunsektorn till arbete i ett välfärdsområde.

Om du har utmaningar med arbetsförmågan och med att klara av arbetet, är det viktigt att uppgift om ditt behov av stöd för arbetsförmågan och om din aktuella situation också förmedlas till den nya organisationen. Därför gör du klokt i att aktivt hålla kontakt med både den nuvarande och den nya arbetsgivaren. På så sätt säkerställer du att åtgärderna för att stödja din arbetsförmåga fortsätter. Detta gäller dig om du till exempel är sjukskriven, i yrkesinriktad rehabilitering eller får rehabiliteringsstöd eller delinvalidpension eller om arbetsarrangemang för att stödja din arbetsförmåga har avtalats.

Vad göra när arbetsförmågan är nedsatt

Om din arbetsförmåga blir nedsatt och inverkar på hur du klarar av ditt arbete är det viktigt att du tar tag i saken i ett så tidigt skede som möjligt. Du behöver inte bli ensam heller i förändringssituationer utan ta gärna kontakt med din närmaste chef, företagshälsovården och samordnaren för arbetsförmågan eller en person som ansvarar för ärenden i anslutning till arbetsförmågan. Diskutera möjligheterna till stöd för arbetsförmågan med dem.

Du kan också föreslå företagshälsovårdsförhandlingar för din arbetsgivare. Under förhandlingarna funderar du tillsammans med arbetsgivaren och en representant för företagshälsovården hur ditt fortsatta arbete kunde stödjas. Ni kan kartlägga redan i detta skede vilka uppgifter som lämpar sig för arbetsförmågan både i den nuvarande och i mån av möjlighet i den nya organisationen.

Ett alternativ för att stödja fortsättning i arbete är ansökan om yrkesinriktad rehabilitering hos Keva. Du kan ha rätt till yrkesinriktad rehabilitering om en sjukdom eller ett handikapp hotar din arbetsförmåga. I samarbete med Kevas rehabiliteringsspecialist strävar vi efter att hitta en ändamålsenlig metod inom rehabilitering för dig. I samband med det beaktas din tidigare utbildning och arbetserfarenhet. Målet är att hitta ett arbete som lämpar sig för din arbetsförmåga.

Välfärdsområdesreformen inverkar inte på din eventuella rätt till yrkesinriktad rehabilitering hos Keva.

Har du fått ett förhandsbeslut om yrkesinriktad rehabilitering eller är du redan i rehabilitering?

Om du har fått ett förhandsbeslut om yrkesinriktad rehabilitering, underrätta din nya chef och företagshälsovården om beslutet och dess giltighetstid. Märk att Keva inte informerar arbetsgivaren om förhandsbeslut om yrkesinriktad rehabilitering. Du ser förhandsbeslutets giltighetstid i beslutet.

Sträva för din del efter att främja planen för yrkesinriktad rehabilitering tillsammans med din chef och företagshälsovården. Säkerställ också att det som i samband med planeringen av rehabiliteringen har överenskommits också förmedlas till din nya organisation och din nya chef.

Om du redan är i rehabilitering (arbetsprövning, arbetsträning, utbildning, läroavtalsutbildning eller om en rehabiliteringsplanerare hos en serviceproducent handleder dig i att göra upp en rehabiliteringsplan), säkerställ att uppgift om den pågående rehabiliteringsåtgärden och dess längd förmedlas till chefen och företagshälsovården i den nya organisationen.

När arbetsprövningen, arbetsträningen eller läroavtalsutbildningen börjar skickas uppgift om den beviljade rehabiliteringsåtgärden till din dåvarande arbetsgivare. Märk att denna uppgift inte automatiskt förmedlas till din nya arbetsgivare.

Har du fått ett förhandsbeslut om delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd?

Förhandsbeslutets giltighetstid uppges i beslutet. Inom denna tid ska du med chefen i den nya organisationen komma överens om deltidsarbetet och ansöka om utbetalning av delinvalidpensionen.

Märk att Keva inte informerar arbetsgivaren om förhandsbeslut.

När du lämnar meddelande om att du övergår till delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd till Keva, skickar Keva ett meddelande om beviljad delinvalidpension till din arbetsgivare.

Bidra själv till att din arbetsförmåga också främjas i den nya organisationen

Om du själv har alla uppgifter och dokument som gäller de avtalade stödåtgärderna för arbetsförmågan kan du samla ihop dem och lämna dem till chefen, HR eller en person som ansvarar för ärenden i anslutning till arbetsförmågan i din nya organisation. Samtidigt säkerställer du att de viktigaste uppgifterna med tanke på just din situation förmedlas.

Uppgifter med relevans för din situation kan bland annat vara följande:

  • egen välfärdsberättelse eller portfolio
  • alla dokument med avtal om till exempel anpassning av arbetet, arbetstider eller lättnader i arbetet
  • promemorior om företagshälsovårdsförhandlingar
  • pensionsbeslut och beslut om yrkesinriktad rehabilitering som Keva meddelat.

Vid övergången till välfärdsområdet lämnar Keva inte automatiskt uppgifter om yrkesinriktad rehabilitering eller invalidpensioner till den nya arbetsgivaren. Därför är det viktigt att du själv aktivt förmedlar uppgifter till din nya arbetsgivare.