Kontaktuppgifter

För privatkunder

Rådgivning för arbetsgivarkunder 

 • Webbtjänsten för arbetsgivare, vardagar kl. 8–19
   
 • Ringa rådgivning för arbetsgivarkunder, vardagar kl. 8–16
  • 020 614 2438
    
 • Skicka e-post kevapalvelu[@]keva.fi  

 • Pensionsförsäkringsavgifter, rådgivning
  • 020 614 2438
  • elakevakuutusmaksut[@]keva.fi    
    
 • Anställningsregistret rådgivning om anmälningstrafiken
  • kommunsektorn och kyrkan 020 614 2858
  • staten 020 614 2854
  • palvelussuhderekisteri[@]keva.fi

Arbetsgivarkundernas kontaktpersoner per region

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@keva.fi

Region Kontaktperson
Esbo, Helsingfors,
Kuopio, Uleåborg,
Tammerfors,
Åbo, Vanda, HNS, FPA
Jaana Kekäläinen
050 431 9881
Päijät-Tavastland,
Södra Karelen,
Kymmenedalen,
Nyland
Sari Huunonen
050 358 4477
Statens
organisationer
Marja-Leena Suhonen
040 561 0527

Norra Karelen,
Södra Savolax,
Norra Savolax,
Mellersta Finland

Marja Nikama
050 401 2252

Åland, Österbotten,
Satakunta,
Egentliga Finland
Jorma Rautakoski
040 743 2502
Egentliga Tavastland,
Birkaland,
Södra Österbotten
Tony Blomster
040 080 4748
Kajanaland,
Mellersta Österbotten,
Norra Österbotten,
Lappland
Minna Rihtniemi
040 719 1772
Alla regioner:
bolagisering
och utläggning
Jorma Rautakoski 
040 743 2502
 
Jutta Jylhä
040 820 7556

Övriga kontaktuppgifter

Postadress: 00087 KEVA
Besöksadress: Unionsgatan 43, Helsingfors
Kundtjänst endast med bokad tid, tfn 020 614 2868

FO-nummer: 0119343-0
Fax: 020 614 2011 
E-postadresser: fornamn.efternamn[@]keva.fi eller info[@]keva.fi   
kirjaamo[@]keva.fi
Telefonväxel: 020 614 21 

Nätfakturaadresser 

Namn  Adress   Operatör   Tar emot    Tar emot  
Keva  TE003701193430   Tieto  ja  ja
Keva, Försäkringsmedicin och rehabilitering  TE0037011934301  Tieto  ja  nej
Keva, Uthyrning  TE0037011934302  Tieto  nej  nej
 
För samtal till servicetelefonerna tas överallt i Finland endast
lokalnätsavgift eller för samtal med mobiltelefon endast mobiltelefonavgift ut.