Suomi.fi-anvisningar

Suomi.fi-fullmakter och Kevas webbtjänst för arbetsgivare

Vanliga frågor och svar

Tjänsten Suomi.fi

Typ av fullmakt

Det finns fyra typer av fullmakter som ges av företag. Fullmakter som hänför sig till din organisations ärendehantering:

 • Ärendefullmakt: En person eller ett företag har rätt att uträtta ärenden för ett företags räkning. Till exempel en arbetstagare i det egna företaget.
 • Fullmaktsrätt: En person har rätt att ge ärendefullmakter för ett företags räkning.

Följande fullmakter hänför sig till ärendehantering utifrån de fullmakter som ditt företag har fått:

 • Representationsfullmakt: En person har rätt att uträtta ärenden enligt de fullmakter som företaget fått, t.ex. arbetstagare på revisionsbyrån.
 • Representantens fullmaktsrätt: En person har rätt att för ett företags räkning ge andra personer fullmakt att uträtta företagets ärenden enligt de fullmakter som företaget fått samt att begära fullmakter av andra personer eller företag.

Välj alltid först Företagets fullmakter.

Att ge en fullmakt: steg för steg

1. Identifiera dig i Suomi.fi med ett personligt identifieringsverkty

2. Välj Företagets fullmakter

 • Välj det företag för vars räkning du vill sköta ärenden.
 • Klicka Ge fullmakt.

3. Typ av fullmakt

 • Välj typ av fullmakt.

4. Parter

 • Klicka Lägg till person då du ger fullmakt till en arbetstagare i den egna organisationen.
  Du behöver namn och personbeteckning.
  Om du ger samma fullmakt till flera personer kan du lägga till alla personer på en gång.
 • Klicka Lägg till företag då du ger fullmakt till en part utanför den egna organisationen, till exempel en revisionsbyrå.
  Du behöver företagets namn och FO-nummer.

5. Fullmaktsärenden

 • Sök Kevas fullmakter med ordet Arbetsgivarens tjänster eller med namnet på en enskild fullmakt.
 • Välj fullmakt och ta vid behov fullmaktens specifikation i bruk.
  • Öppna fullmakten och lägg till specifikation på nästa sida.

6. Bestäm giltighetstiden

 • Bestäm fullmaktens start- och slutdatum antingen genom att välja datum eller 1, 5, 15, 20 eller 25 år.
 • Fullmakten kan annulleras när som helst.

7. Sammandrag och bekräftelse

 • Kolla att uppgifterna om fullmakten är rätt och bekräfta fullmakten.
 • Du får ett meddelande om att fullmakten har bekräftats.
 • Efter bekräftelsen syns de fullmakter företaget gett i punkten Givna fullmakter.

Be den befullmäktigade logga in i Kevas webbtjänst för arbetsgivare.

Ge fullmakter